binnen1

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is

In stilte naar binnen

Binnenkamer

Plaats om even stil te staan bij het leven

om stil te worden bij de Aanwezige

verbinding te leggen tussen wat beneden is en Boven

Plaats om te beluisteren wat om aandacht vraagt

nieuwe wegen te ontdekken die heilzaam zijn

 

Op onze zoektocht naar een heilzaam leven kunnen we niet voorbijgaan aan het besteden van ‘aandacht voor wat in ons is’. Datgene wat binnen in ons leeft bepaalt veel van ons denken, doen en laten.

Sommige mensen ervaren naar binnen kijken als iets vervelends omdat ze misschien onprettige gevoelens kunnen ontmoeten. Toch wordt ons net op deze weg zegen aangeboden omdat aan het licht komt wat ons hindert om bij onze bestemming te komen.

Jezus nam dagelijks de tijd om in de binnenkamer te vertoeven. Momenten van gericht contact en overleg met Vader. Hebben ook wij geen behoefte aan verfrissende inzichten, nieuwe kracht en goede moed om verder te gaan?

“Kom maar bij Mij” zegt Jezus. “Leer maar van Mij, Ik ben zachtmoedig en nederig.”

In dit deel van onze zoektocht worden we uitgenodigd om onszelf te leren ontmoeten zoals we zijn. Samen met de Heer kunnen we gaandeweg (en meestal langzamerhand) ontdekken waar we misschien heilloze wegen volgen en waar we heilzame wegen kunnen vinden.

De zorgzame liefde van de Herder blijft bij elke fase van ons leven onvoorwaardelijk aanwezig. Een mooi en fundamenteel draagvlak dat we telkens opnieuw mogen opzoeken en betreden.

 

Wie uitgeput is mag rusten bij de Heer.

Wie wonden meedraagt krijgt verzorging.

Wie zin heeft om te bouwen mag de Bouwheer vragen

waar een passende plaats gevonden kan worden.

bij ieder stukje staat

een leestijd indicatie