binnen2

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Drukte neerleggen

Druk bezig blijven,

of ons hullen in geluid en beeld,

is een manier om niet bereikbaar te zijn,

zowel niet voor onszelf als voor God.

 

Als het nog erg onrustig in ons is, kan het nodig zijn om als tussenstap iets te doen dat de tijd in de binnenkamer voorbereidt. We kunnen uitproberen wat ons helpt om drukte neer te leggen.

... Even iets nemen om te drinken en er bij gaan zitten ... Een stukje muziek beluisteren ... Een kijkboek dat de aandacht naar rust leidt ... Misschien is een wandeling noodzakelijk om wat opgestapelde onrust uit het lijf te krijgen.

Het is echter niet de bedoeling om de drukte in ons hoofd nu te overstemmen met een andere activiteit.

We mogen juist proberen te vertragen, verlangzamen, uitblazen, diep ademhalen, spieren ontspannen. Ruimte maken voor rust, ademruimte en een stukje stilte.

Is het niet net als we stoppen

met luisteren en voelen,

dat we gezonde grenzen overschrijden?

 

Onszelf momenten van stilte gunnen is belangrijk. Bepaalde omstandigheden of verwachtingen van anderen kunnen ons helemaal inpalmen. In plaats van onszelf te verliezen, mogen we naar onze binnenkamer gaan. Door stil te worden sluiten we (al is het maar even), een deur van overrompelende impulsen van buitenaf. We gunnen onszelf een stukje ademruimte.

We kunnen proberen om onze manier van doen, van bewegen en van denken, weg te halen uit de drukte van voordien. Ons gewoon bewust worden van opgejaagdheid is al een eerste stap in de goede richting.

Een vaste plaats en tijd is zeker zinvol om deze stille tijd vorm te geven.

Deze stilte zal een spreekbuis worden en ons laten merken waar er zaken uit balans zijn geraakt of welke hindernissen er op onze weg liggen. In een niet-aflatende stroom van input, krijgen we vaak niet de kans om te luisteren hoe het echt met ons gaat.

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is