binnen3

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Bij God komen met al wat in ons is

Vanuit deze luisterende houding stellen we ons open voor nieuwe inzichten, wijsheid en nieuw leven. Op die manier openbaart deze weg langs de binnenkamer waar we misschien kunnen bijsturen. We ontdekken welke focus zinvol is om voor ogen te houden.

Luisteren, ontvangen …

en komen tot wat heilzaam is.

We mogen er van uitgaan dat God

wenst te communiceren met ons.

Soms komen Zijn woorden

makkelijk tot ons

en soms is het een heus proces.

 

Deze zoektocht is beschreven bij

‘gebed zonder drempel’

onder het kopje ‘uitwisseling’.

 

Met onze gewaarwordingen in de stilte kunnen we in onze binnenkamer de communicatie aangaan met Abba Vader. We hoeven niets te verbergen, bij Hem is alles veilig. Hij kent en begrijpt ons al volkomen, maar doordat we zelf onderwerpen naar voor halen worden ze ook voor onszelf bespreekbaar. We mogen ze samen met Hem tegen het licht houden.

God spreekt niet alleen in de stilte, uiteraard. Daartegenover staat dat het misschien niet zo verstandig is om onze aandacht in drukte te blijven hullen en God bijna te dwingen om uitsluitend luid en duidelijk met ons te communiceren. Hij vraagt onze aandacht om ons woorden van leven te kunnen geven. Het komt er op aan om ‘andere stemmen’ in ons even tot zwijgen te brengen zodat we Gods woorden van leven kunnen beluisteren.

 

In het volgend stukje gaan we samen even in stilte naar binnen

en belichten we de zaken die we op deze weg kunnen ontmoeten.

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is