binnen5

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Eerste indrukken in de stilte

 

De woorden van een tekst kunnen ons een spiegel voorhouden. Stilte doet dat ook. Stilte doet dat accurater, omdat die ongestuurd de vrijheid geeft aan alles wat in ons aanwezig is. Wat ontmoeten we tijdens onze stilte?

  • Als de stilte je deugd doet dan ligt een eerste deel van de weg open. Je kan verder gaan naar de innerlijke ruimte voor herbronning, gebed, aandachtig luisteren. Vertoeven in de binnenkamer in nabijheid van de Hoogste.
  • Als in de stilte zaken naar voor komen die je niet wil vergeten is het misschien nuttig om even een aantekening te maken. Op een later tijdstip kan je dit dan opnemen. Probeer je nadien weer te richten op dit stiltemoment, waarin je je bewust even onttrekt aan de druk van wat nog moet gebeuren. Een adempauze.
  • Soms is pijn, verdriet of angst in ons zo intens dat elke ontspanning onmogelijk lijkt. Het onderwerp blijft heel manifest op de voorgrond. Er wordt dus duidelijk een aandachtspunt naar voor geschoven. Er is misschien wat hulp nodig om vanbinnen weer wat ruimte te helpen vinden. Welke hulp je nodig hebt …? Misschien kan je hiérover op dit moment wél beluisteren waar je naar verlangt. Wat of wie zou je kunnen verder helpen?
  • Er kunnen allerlei vormen van nood naar boven komen in momenten van stilte. Behoeften, verlangens die je hebt, onopgeloste problemen, conflicten, angst, … Het zijn boodschappen recht uit je binnenste en wijzen je een noodzakelijk spoor van aandacht aan. Je kan er kort een aantekening over maken, niet om je er nu verder in te verdiepen, maar als teken voor je innerlijke roepstem: “ik heb je gehoord, je krijgt op een gepast moment mijn tijd en aandacht”.

Dit stiltemoment is geen ‘werkmoment’ waarbij je nadenkt over hoe je iets kan veranderen, maar gewoon een observatiemoment.

Jezelf beluisteren, zonder je gevoelens of gedachten,

wat ze ook zijn,

te veroordelen.

 

  • Wanneer stilte volledig onhanteerbaar is, is een helpende hand wellicht noodzakelijk om inzicht te krijgen in wat je leven onder zulke spanning houdt. Stel bij ernstige problemen het zoeken naar vakbekwame hulp niet uit. Er is voor iedereen een weg te vinden. Misschien kan je nu alleen maar bidden: Vader help !!

Al wat in de stilte naar boven komt, ook datgene wat we als negatief ervaren, heeft ons iets te zeggen. Er is een geschiedenis aan voorafgegaan en dus mag het er zijn. We doen er goed aan om deze boodschappen uit de stilte naar waarde te schatten. Ze maken duidelijk wat om aandacht vraagt.

We mogen deze luisteroefening nu ook weer afronden.

We bekijken in de volgende 2 stukjes nog even de weg naar binnen.

Het leven op orde brengen wordt verder belicht onder het item – Leven op orde -

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is