binnen8

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Verbondenheid

In onze tijd in de binnenkamer kunnen we niet alleen verbinding leggen met wat in ons is, maar ook met Vader. In gedachten nemen we plaats voor Zijn ‘troon van genade’. Terwijl we ons zo in Zijn nabijheid weten, mag alles wat in ons aanwezig is aan de oppervlakte komen. Alles wat onze gedachten doorkruist is Hem bekend. Zo brengen we op een heel eenvoudige manier (en zonder dat woorden nodig zijn) ons innerlijk bewust in verbinding met Boven. We leggen alles voor Vader neer.

Onze tijd van overdenking is zo vanzelf geworden tot een gebed. Er hoeft nadien niets meer gezegd te worden, Vader kent ons volkomen.

We zetten hiermee tegelijk een stap naar openheid en oprechtheid voor Zijn aangezicht. Openheid en eerlijkheid maken een weg vrij voor Vader, om ons in zijn liefdevolle zorgzaamheid verder te helpen met hindernissen in ons leven. Bij Hem is alles veilig en in goede handen.

De deur voor verder overleg is geopend en we kunnen ons luisteren nu richten naar de Heer in plaats van naar onszelf.

Het leven op orde brengen wordt verder belicht onder het item – Leven op orde -

Uiteraard is er een zekere tijd nodig om goed zicht op iets te krijgen en ergens doorheen te groeien. Maar tijd blijkt voor ons meestal een moeilijker onderwerp dan voor God.

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is