binnen9

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Afrondende gedachten rond stilte en binnenkamer

De stroom van impulsen die op ons afkomt is vaak intens.

We mogen ons een stuk ruimte gunnen en die proberen veilig te stellen.

Deze ruimte nodigt uit om onze binnenkant en onze Heer te beluisteren.

Stilte moet niet gezien worden als een doel op zich. We zijn niet heiliger als we stil kunnen worden. In deze context is stilte gewoon een weg waarbij we al onze activiteiten onderbreken om te kunnen luisteren en voelen hoe het met ons gaat, om onze aandacht dan bewust naar Boven te richten en om te kunnen beluisteren wat een goede weg zou zijn om op verder te gaan.

De focus bij onze stilte ligt op het naderen van ‘ons ware zelf’ en op verbondenheid met God.

Het mag een streefdoel zijn om de verbondenheid die we opbouwen in de binnenkamer te leren meenemen in onze activiteiten. Leren leven vanuit een luisterende houding, met volle aandacht voor zowel het werk dat ons is toevertrouwd als voor de Heer die in alles onze gids wil zijn.

Aandacht is een sleutelwoord.

 

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is