discipel1

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Discipel worden

Ruimte maken

Ergens onderweg, als de hindernissen in ons leven hanteerbaar zijn geworden, mogen we onszelf er op attent maken dat we niet alleen bij onszelf moeten blijven stilstaan maar dat we onze horizon mogen verruimen.

Discipel worden houdt in dat we de aandacht ook kunnen weghalen van het eigen verhaal en ruimte maken voor een groter verhaal. Wie ruimte maakt voor het grotere geheel verliest zichzelf niet, maar komt juist dichter bij zijn bestemming en eigenheid. Eigenheid en bestemming gaan in Gods Koninkrijk perfect samen.

We mogen de fase leren ontgroeien waarbij we vooral verwachten dat God zich naar óns toe buigt. Onze blik mag gericht worden op de grootheid en heiligheid van de Eeuwige. We zijn als mens niet onbelangrijk, maar hebben in het grote geheel toch eerder een bescheiden plaats.

Jezus gaat ons voor en meet zichzelf de plaats van dienaar aan.

 

Discipel worden

aandacht voor een focus