discipel2

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Focus op een koninrijk

Wie zijn leven aandachtig onder de loep neemt zou wel eens kunnen ontdekken hoeveel van onze verlangens nog gericht zijn op aardse zaken. We mogen in het leven genieten en we leven niet los van materiële zaken, maar waar is onze focus op gericht? Kijkend om zich heen merkte iemand op dat veel christenen meer verlangen naar aardse zaken dan naar een leven vanuit de kracht van de Geest.

In welke richting wijst óns kompas? Gaat ons hart vooral uit naar de zorg voor onze eigen leefomstandigheden of is ons hart bij dat wat God wil ontwikkelen? Wat is het voornaamste richtpunt waarnaar we ons leven willen inrichten en onze aandacht zullen op inzetten? Met andere woorden: willen we vooral ons persoonlijk koninkrijkje zien floreren of het grote Koninkrijk van God?

Goed bezig

De idee of toetssteen die mag verdwijnen is dat we goed bezig zijn als we volharden in enkele christelijke gewoonten (bijvoorbeeld naar de kerk gaan en bidden). Ook meedraaien in kerkelijke activiteiten en zelfs het verrichten van wonderen zijn geen bewijs van een naar God gekeerd leven vertelt Jezus.

De schijnwerper van God gaat dieper en belicht onze hartsgesteldheid en onze focus. Zoeken we eigen zekerheid en eer of juist die van God en Zijn Koninkrijk? Leeft in ons een diepe wens om geheiligd te leven in verbondenheid met Hem? Is een verlangen aanwezig om op één of andere manier tot Zijn dienst te zijn?

God overschouwt ons volledige leven en wil daarin tekenen zien van Zijn levensvisie; innerlijk én uiterlijk.

We mogen ons weten falen, maar tegelijk ook weten zoeken en verlangen naar wat God voor ogen heeft.

Discipel worden

aandacht voor een focus