discipel3

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Kijken vanuit verbondenheid

Wie er naar verlangt om te doen wat goed is in Gods ogen zal vanzelf aandachtig worden. In plaats van onnadenkend mee te gaan in de gebruikelijke stromen, groeit een zekere opmerkzaamheid. Als die opmerkzaamheid verbonden wordt met een intense Godsrelatie dan ontstaat vrijwel zeker een scherpe kijk op wat gaande is in het leven, de wereld en de kerk. Misschien ook waar tekorten vragen om een antwoord.

Vanuit deze heldere kijk kan gezocht worden naar onze roeping en plaats. Waar in dit geheel wil God me plaatsen? Waar mag ik met de mogelijkheden die ik in mij heb mee bouwen aan Zijn Koninkrijk?

Deze vraag mag worden beantwoord in nauw overleg met Boven, want menselijke overwegingen leiden niet zelden tot menselijke wegen, maar we zoeken hier naar wegen van God.

Willen we groeien in daadkrachtig discipelschap, dan is onze verbondenheid met God een onmisbaar fundament dat vraagt om aandacht. We kunnen zoeken hoe we ons overleg met Boven een vaste plaats kunnen geven in onze tijdsindeling.

Bouwen

We worden allemaal uitgenodigd om mee te bouwen aan Gods Koninkrijk. Ieder heeft binnen zijn mogelijkheden en gaven een plaatsje onder Zijn zon. Veel van onze gaven en talenten zullen heel vanzelfsprekend een bijdrage leveren aan het leven rondom ons. We hoeven het niet altijd ver te zoeken. Iets wat we graag doen, doen we meestal ook goed. En als het ergens bij aansluit geeft het dubbele vreugde.

Als discipel leven we vanuit onze verbondenheid met de Heer naar het leven toe. Een opmerkzaam oog voor wat iemand nodig heeft of een taak die gedaan kan worden brengt ons in actie. Uit liefde voor de Heer en de ander, worden we voeten en handen van de Heer. (Ik was naakt, had dorst, … gij hebt mij gegeven …)

Als het meer mag zijn

Wie een verlangen heeft om God intensiever te dienen, gaat op zoek naar wat hij of zij nog meer kan doen. Deze mensen zijn vaak bereid een stuk verantwoordelijkheid op te nemen. Ook hier lijkt het voor de hand te liggen dat men dient vanuit zijn gaven en talenten.

Toch kan hier ook een valkuil liggen. Iemand kan een natuurlijke aanleg hebben om een verantwoordelijke plaats te kunnen innemen, maar dat wil niet automatisch zeggen dat hij of zij ook een gehoorzame discipel van de Heer is.

Om Zijn Koninkrijk te bouwen zoekt de Heer niet alleen bekwaamheden, maar vooral bereidheid en een verlangen om de focus te richten naar de wensen van de Heer zelf. Hij zoekt mensen die Hij specifieke instructies kan geven en die integer genoeg zijn om die naar Gods visie uit te werken.

Discipel worden

aandacht voor een focus