discipel5

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Ieder zijn plaats en roeping

De vergelijking met Jezus’ discipelen legt de lat uiteraard heel hoog. Zoals gezegd werden zij er door de Heer zelf toe geroepen en waren zij ook in hun tijd mensen met een bijzondere zalving.

Het is goed te beseffen dat elke stap die we zetten in de richting van de Heer een goede stap is, waarmee we ons meteen bevinden ‘op de goede weg’. We zijn discipelen vanaf onze allereerste stap.

Tegelijk mag er een beeld ontstaan van potentiële groeimogelijkheden in dat discipelschap en mogen we af en toe aangemoedigd worden om die groeimogelijkheden als een uitdaging tot ons te laten doordringen.

Dat een aanmoediging en een zekere radicaliteit soms wel op zijn plaats is, verklappen de woorden van Jezus die zegt: Wie mijn discipel wil zijn moet meer van Mij houden dan van zijn eigen familie en zelfs meer van Mij houden dan van zichzelf (Luc 14:26). Deze onpopulaire woorden willen ons uit onze roes doen ontwaken waarbij we misschien al te vlug denken dat we goed bezig zijn. Ze roepen op tot onverdeelde aandacht. Aan het volgen van Jezus hangt op meer dan één vlak wel eens een prijskaartje dat afschrikt.

Maar waar we ons ook bevinden, we hebben altijd mogelijkheden om verbinding te zoeken met Boven, te leren ontvangen wat nodig is en het leven te beantwoorden met Liefde van de Heer. We mogen zijn wie we zijn. Dat we af en toe mogen bijsturen en groeien is evident.

Het beluisteren van de Geest zal ons leren dat niets uit balans hoeft te raken maar dat alles veeleer op zijn plaats kan vallen. De werken die ons worden toevertrouwd zijn voorbereid en Meesterlijk omkaderd. Zou dat geen vrucht gaan dragen?

Aandacht voor verbondenheid met de Hoogste is een sleutel.

Bereidheid om Hem te volgen ook.

Discipel worden

aandacht voor een focus