essentie1

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Essentie in de dagelijkse dingen

Er komen doorheen de dag gewoonlijk heel wat indrukken en boodschappen bij ons naar binnen. Soms schreeuwerig door mekaar heen en soms ook subtiel maar wel aanwezig. Wat moeten we met al die vragen om aandacht? We kunnen de indruk krijgen dat alles onze aandacht moet krijgen. Maar deze dwingende argumentatie zou ons wel eens de ademruimte kunnen ontnemen.

Tegelijk kunnen we merken dat we maar niet toekomen aan zaken die we toch belangrijk vinden.

In plaats van onnadenkend onze automatismen te volgen, mogen we leren beluisteren wat goed is om te doen.

Uiteraard zijn er in het leven soms uitzonderlijke omstandigheden die manifest aanwezig zijn en een tijdlang extra aandacht vragen. Maar hier willen we ons de vraag stellen of onze levensstijl zo is ingericht dat die heilzaam is. Wanneer we een heilzame levensstijl ontdekken, dan is er een goede kans dat we ook een passend antwoord vinden op de zaken die zich aandienen.

Observeren = bewustwordingsproces

Wie in zijn of haar leven ontdekt dat er zaken teveel of te weinig blijken te zijn, wordt uitgenodigd om daar bij stil te staan. Onszelf en ons leven observeren is het verzamelen van informatie, die ons in staat zal stellen om bewuste keuzes te gaan maken. Misschien mogen we sommige zaken weer eens in vraag stellen: moet dit écht… en van wie moet dat écht?

Het observeren van ons dagelijks leven mag gebeuren in alle rust en zonder oordeel. Al ons doen en laten heeft een oorsprong en sommige gewoonten sluipen als vanzelf naar binnen. Tegelijk mogen we ons de vraag stellen hoe ze in ons leven naar binnen zijn gekomen, wat ze met ons doen en of we ze een prominente plaats willen blijven geven. Misschien is enige bijsturing hier of daar op zijn plaats.

Leven in orde

aandacht voor ons leven