essentie3

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Een ochtend- of avondgebed

Een dagelijkse tijd van stilte en aandacht samen met de Heer, bied een uitstekend kader om ons leven van nabij op te volgen. Een eenvoudig ochtend- of avondgebed kan ons al op een spoor brengen.

“Heer, leidt mij op Uw weg naar leven”,…

“Toon mij het werk dat U voor mij hebt klaarliggen”,…

“Vorm mij naar Uw beeld”,…

“Geef mij wijsheid om los te laten waar ik mij beter niet mee bezig hou, geef mij inzicht om juiste keuzes te maken en kracht om te doen wat nog moet gebeuren.”, …

Deze woorden hebben niet alleen waarde als gebed, maar ze maken ons ook alert op de keuzemogelijkheden die we hebben om ons leven een goede weg op te sturen. Wie bijvoorbeeld ’s avonds bidt: “Laat het goede wat ik vandaag gedaan heb op één of andere manier vrucht dragen”, die zal er na verloop van tijd ook tijdens de dag alert voor worden dat we uit zijn op het dragen van ‘goede vrucht’. Dit geeft meteen aan dat we daar tijdens de dag onze keuzes kunnen op afstemmen.

Niet iedereen is het zo gewend maar het kan heel heilzaam zijn om een uitgeschreven ochtend- of avondgebed te volgen. Wie zo’n gebed voor zichzelf opstelt en uitschrijft zal automatisch zoeken naar het wezenlijke, de essentie en doelen die we voor ogen willen houden. Als het gebed na verloop van tijd naar ons inzicht is aangepast dan werkt het als een kompas dat ons op koers houdt, omdat we dagelijks deze punten onder de aandacht nemen.

 

 

Leven in orde

aandacht voor ons leven