essentie4

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Aandacht en levensvorm

We zoeken een heilzame levensvorm in verbondenheid met Vader. Hierin ligt een uitnodiging om niet alleen tijdens ons moment van gebed, maar doorheen de dag deze verbondenheid te behouden of op te zoeken. Dat lijkt een hele opgave, maar aandacht geven gaat over veel meer dan alleen het richten van gedachten. Krampachtige inspanning is zeker niet nodig.

Nadat we hebben ontdekt wat er meer vorm mag krijgen in ons leven kunnen we nagaan wat onze intenties kan versterken en wat er ons juist van wegtrekt. Het toelaten van onnodige afleiding is het tegenovergestelde van aandacht geven aan wat essentieel is. Wat aan ballast kan worden geschrapt zal op meer dan één manier nieuwe ruimte creëren. Onze weg van aandacht leidt ertoe dat we bewust keuzes gaan maken. Door te schrappen wat overbodig is komen onze doelen vanzelf al wat meer in de verf te staan.

Onze aandacht kan ook op een praktische manier worden versterkt door bijvoorbeeld vorm te geven aan onze omgeving. De zaken waarmee we ons omringen ademen een bepaalde sfeer uit of doen ons aan iets denken. Weerspiegelt bijvoorbeeld ons interieur een levenssfeer die we betrachten, of is ze een verzamelplaats geworden van de onrust die we misschien maar moeilijk onder controle krijgen? Wordt onze aandacht er op een prettige manier naar de essentiële zaken getrokken? Misschien kan bijvoorbeeld een Bijbel of tekst die ergens zichtbaar ligt al iets van onze intentie tot aandacht voor de Heer weergeven.

Willen we iets bepaald graag zien groeien dan is het uiteraard ook nodig om daarvoor de nodige tijd te reserveren. Elk klein begin is waardevol. Het is beter om niet te snel te willen vorderen en de lat niet meteen te hoog te leggen. Alles mag met kleine beetjes groeien en stilaan zijn plaats in onze gewoonten en aandacht verwerven.

Aandachtig zijn is veel meer dan een vluchtige inspanning van ons denken.

Door ballast te schrappen en te zoeken naar wat onze intenties vorm kan geven, wordt ‘aandachtig zijn’ een levensvorm. De verschillende facetten van ons leven komen meer in lijn met elkaar en we krijgen onze focus helderder voor ogen.

Het is zeker zinvol om regelmatig doorheen de dag kleine momentjes te hebben waarop we ons weer even bewust maken van Gods aanwezigheid. We beluisteren tegelijk even of onze bezigheden passen in het kader waarbinnen we willen leven en werken. We zullen dan ook voelen of we onszelf op één of andere manier forceren. Korte momentjes waarop we verbinding leggen met God en nagaan of we vanuit gezonde draagkracht werken.

Leven in orde

aandacht voor ons leven