essentie5

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Een gezonde structuur

Wanneer we ontdekken welke onderwerpen we tijd en ruimte willen geven kunnen we op zoek gaan naar een goed moment daarvoor. In plaats van af te wachten wanneer zich spontaan ruimte aandient kunnen we onze momenten ook veilig stellen en ze meenemen in onze tijdsindeling.

Misschien ligt het niet in de aard van iedereen maar een zekere regelmaat geeft een kader waardoor we niet steeds hoeven na te denken wanneer we tijd voor iets zullen nemen. Vanuit die regelmaat groeit eenvoudigweg een goede gewoonte. Een gewoonte die ook een zekere rust en voldoening in zich draagt omdat ze tegemoet komt aan een aandachtspunt dat we belangrijk vinden.

Een vast moment biedt ook houvast voor de mensen die ons omringen. Ze weten wanneer we tijd nemen voor iets welbepaald en kunnen zo meehelpen om het een plaats te geven.

Misschien schept het meteen wat ademruimte om te denken aan het plannen van momenten voor herbronning. Welke vorm ze voor ons ook mogen hebben, ze raken snel van de agenda als we ze niet veilig stellen.

Het is evident dat we een structuur niet moeten gebruiken om onszelf nog meer verplichtingen op te leggen of ons nog meer te laten doen dan goed is. Integendeel. We streven naar een haalbaar ritme waarin zowel onze verantwoordelijkheden als onze eigen behoeften een evenwicht vinden. Niets gaat mateloos lang door; werk noch ontspanning. Voor alles een tijd die goed is.

 

Een goed opgestelde structuur laat zich herkennen aan een zeker gevoel van vreugde, omdat we onze essentiƫle zaken hierin veilig kunnen stellen.

Leven in orde

aandacht voor ons leven