essentie6

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Ontmoeting

Ergens in het geheel van het leven hebben we behoefte aan een veilige schuilplaats, een plaats om te herbronnen, een plaats waar we opnieuw tot onszelf kunnen komen en verbinding leggen met de Heer. Hebben we die? Slagen we er in om voor onszelf zo’n plaats te maken en er af en toe te vertoeven?

Tijd voor onszelf. Een ontmoeting met de Heer. Alle activiteit even buiten aan de deur van onze binnenkamer zetten. De deur openen naar een moment van rust. Een rustplaats is beschikbaar.

Ont – moeten. Daar komt het even op neer.

Toelaten dat we ons even neerleggen bij de dingen. Loslaten van wat gaande is. Al is het nu maar even.

De afwezigheid van impulsen laten doordringen. De stilte absorberen.

Tegelijk de Heer begroeten. Buigen, knielen.

Zijn aanwezigheid … en de jouwe. Verder niets. Al het andere buiten.

Tijd de tijd geven. Niet gehaast zijn. Rusten.

Verbinden. Jij met de Hoogste en Hij met jou.

Adem mag weer stromen. Adem.

Dit moment koesteren, als het meest kostbare.

Tot besef komen dat hier, bij de Heer, alle wijsheid en inzicht ingesloten ligt.

Het contrast beleven tussen onze eigen inspanning en krampachtigheid, en daar tegenover Zijn grootheid, waarin alles in vrede een plaats heeft.

Vertrouwen.

Bemerken of vermoeden dat in Zijn tegenwoordigheid nieuwe kracht verborgen ligt.

Komt er iets in gedachten, waar je op één of andere manier iets aan hebt?

Het vraagt misschien wat tijd om deze weg van stilte en aandacht te leren kennen, te leren gebruiken en te leren waarderen. Het is in ieder geval goed om proberen stil te staan bij het leven en bij de Heer in plaats van te blijven doorhollen.

Doorheen alle kronkels van het leven kan een weg gevonden worden die heilzaam is. Leven met aandacht voor het leven en voor de Heer van het Leven.

Leven in orde

aandacht voor ons leven