gebed1

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Gebed zonder drempel

Er zijn gebedsspecialisten die gebed in al zijn varianten definiƫren. Laten we ons hier vooral richten op de essentie: verbinding leggen met onze Heer.

Gebed mag aansluiten bij de levensfase waarin we ons nu bevinden. Het moet een evidente stap kunnen zijn waarbij we onszelf niet anders hoeven te gedagen dan we zijn. Als gebed een drempel in zich draagt dan missen we een evidente kans om ons leven te verbinden met Boven. Net deze verbondenheid is essentieel, in alle facetten van ons leven.

Verbonden zijn met iemand vraagt soms ook een aftasten naar een geschikte vorm van communicatie waarbij een uitwisseling van gedachten mogelijk is. Wanneer we deze mogelijkheid tot uitwisseling met Vader vinden, kunnen we ons leven anders gaan beleven en sturen. Het loont dus de moeite om alle drempels in contact weg te werken.

Twee luikjes groeperen enkele gedachten:

Een manier vinden die past bij het moment of de situatie

Bidden, luisteren en ontvangen.

 

Als aanvulling een stukje inkijk uit mijn zoektocht

  • Gemoedstoestand als invalshoek, waarbij gebed samengaat met het zoeken naar een passende weg in de gegeven omstandigheden.
  • Woorden van gebed zoeken die in de huidige omstandigheden ook handvaten zijn.

 

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid