gebed3

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Uitwisseling

Het mooie aan gebed is uitwisseling. We bidden niet tot een muur of beeld, maar tot een Levende die Liefde is. In die relatie ontvangen we en geven we. Maar Hoe ontvangen we Zijn zegen en Zijn leiding?

Er kan makkelijk een kramp ontstaan bij gedachten rond gebedsverhoring. Onze vragen aan God zijn meestal duidelijk. “Was het ook maar zo met Zijn antwoorden” denken we misschien.

Maar misschien is er wel een reden voor het ontbreken van die duidelijke antwoorden:

  • Onze vragen kunnen misschien nog wel wat zuivering gebruiken.
  • Zijn we open om Gods kijk op de zaak in ons leven toe te laten?
  • Of zijn we misschien ongeduldig geworden of lui om echt naar zijn woorden te zoeken
  • Willen we onze wens in vervulling zien gaan, maar liefst zonder een vervelend groeiproces? Moet het maar vanzelf goed komen?
  • Of hebben we moeite met het onvolmaakte in deze wereld … waarom laat God dit toe?

Wanneer we in gebed gaan brengen we alles wat in ons is bij de Heer. Het mag op een manier die aansluit bij wie we zijn. Tegelijk mogen we ons nu bewust gaan richten naar Zijn aanwezigheid en op zoek gaan naar woorden van leven.

De Heer centraal

Het is goed om onze blik even omhoog te tillen, buiten de besloten ruimte van ons eigen kleine wereldje. We mogen beseffen dat de wereld een groter geheel is waarin we onze plaats hebben. Dit besef zal ons meteen laten weten dat we in een complexe wereld leven. Misschien hangen sommige van onze vragen samen met hoe deze wereld functioneert. Het kan tot ons doordringen dat we wellicht niet de enige zijn die dit soort vragen en noden heeft. We mogen ons met ons probleem al iets minder eenzaam weten.

Doorheen de geschiedenis heeft de Heer al in vele mogelijke en onmogelijke situaties hulp geboden en mensen er doorheen gegidst. De Bijbel is een mooi ‘dagboek’ van deze geschiedenis. Er is dus hoop.

We mogen onze aandacht nu richten naar wie de Heer is in al Zijn facetten. Hij is Abba Vader die ons wil helpen, maar tegelijk ook de Eeuwige en Heilige die onze eer en dankbaarheid toekomt. Het is goed om te beseffen dat we verschijnen voor de Hoogste bij wie alle wijsheid en inzicht ingesloten ligt. Dit mag ons hoop geven. Tegelijk worden we uitgenodigd om oog te hebben voor het veel ruimere geheel en voor de visie die de Hoogste voorop wil stellen.

Aandacht voor de Heer zelf’ is een houding die als basis neergelegd mag worden. Voor Zijn aangezicht en bewust van wie Hij is, kan blijken of onze vraag al dan niet gaat over de essentiële zaken in het leven. En wat hebben we voor ogen: willen we vooral ons eigen menselijke koninkrijkje bouwen of stellen we Zijn Koninkrijk voorop? Bij Gods visie voor Zijn Koninkrijk staat ons welzijn mee op de agenda, daar mogen we zeker van zijn. Tegelijk is er een groter geheel waaraan gebouwd wordt en waarin elementen thuis kunnen horen die we misschien niet hadden verwacht. In ieder geval plaatsen we onze kijk op ons leven even in een globalere context. Door de Heer centraal te zetten kunnen we groeien naar bereidheid om ons te schikken naar Zijn wegen, Zijn inzicht en wijsheid.

Met deze gedachten in het achterhoofd mogen we ons nu toespitsen op gerichte communicatie met de Hoogste …

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid