gebed5

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Speuren en wachten

In onze gedachten naderen we de Hoogste en leggen onze zorg of vraag bij Hem neer. Die is daarmee in de meest betrouwbare handen terecht gekomen. Het onderwerp wordt in behandeling genomen. Nu is het uitkijken naar signalen die van Boven worden uitgestuurd.

Er volgt misschien een kleine test: hoe gemotiveerd zijn we om naar dat antwoord te speuren en op Zijn antwoord te wachten?

Speuren en wachten.

Speuren wil zeggen: zoeken naar de wegen waarlangs God zijn signalen bij ons toe laat komen. Die kunnen divers zijn. Na het neerleggen van onze vraag blijven we in een attente houding openstaan. Bepaalde gedachten kunnen binnenkomen, al kan het moeilijk zijn om onze eigen gedachten van Gods ingevingen te onderscheiden. Mogelijk komt een Schriftgedeelte in onze gedachten, vinden we in de Bijbel toevallig een bemoedigend woord of speelt een lied met een veelzeggende tekst in ons achterhoofd. Soms kan een voorwerp in onze directe omgeving een idee naar binnen dragen dat bijdraagt aan een heldere kijk, net als een gelijkenis: (het is als ...). Ieder heeft zo zijn manier waarop Gods spreken tot zich doordringt.

Wie niet de volle overtuiging heeft van een aangeduide richting, mag de vraag gewoon meenemen onderweg in het dagelijks leven. Op een ontspannen maar attente manier mogen we Zijn signalen blijven verwachten. We mogen er van uitgaan dat Gods Geest wenst te spreken. Ergens tijdens onze dagelijkse bezigheden kan ons plots iets duidelijk worden.

Het speuren heeft als neveneffect dat we met onze aandacht bij Hem blijven hangen, langer en intenser dan we dat misschien anders zouden doen. Kom maar dichter zegt de Heer, kom maar dichter. Zoek Mij maar, je gaat Mij vinden.

Speuren en wachten.

Wachten wil zeggen dat we op Zijn tijd en op Zijn richtlijnen willen verdergaan, zonder zelf al iets te gaan forceren. We geven hiermee ons vertrouwen aan God die zegt: Ik voorzie op tijd in al wat nodig is.

We zijn niet meer zo gewoon aan stilte en wachten. De Bijbelse geschiedenis leert ons nochtans dat een belofte altijd samengaat met wachten, verwachten,… het soms beu worden en hopeloos raken,… toch weer de draad oppikken en verdergaan.

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid