gebed6

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Op koers blijven

Van ons wordt gevraagd om op het goede spoor te blijven. Daartegenover staat dat God Zijn deel zal doen om te voorzien in al wat nodig is. Het leven groeit langzaam, en ook oplossingen groeien vaak traag mee, samen met onze bereidheid om ons leven bij te sturen.

Ook leegte komt in ieders leven voor. Het gevoel niet gehoord te worden en niets te ontvangen. Er zijn zo van die dagen (of tijden) … inderdaad, die zijn er zeker.

Net als voor zuiver goud geldt ook voor ons: zonder vuur of lijden, geen zuivering. Zonder volharding, geen standvastig geloof. ‘Vragen aan God’ wil niet zeggen dat we garanties krijgen voor een pijnloos leven. Hierin staan we voor soortgelijke uitdagingen als onze Heer. Ook wij zullen wel eens willen bidden: “laat deze beker alstublieft aan mij voorbij gaan”.

Maar betekent dit dat we minder geliefd zouden zijn? Wil dit zeggen dat we niet gedragen worden en niet meer kunnen rekenen op voorzieningen? Kunnen we hopen dat ook deze droogte weer voorbij zal gaan?

In dit alles ligt ergens wel een zekerheid verscholen: op één of andere manier is alles in Zijn hand. Toch soms een moeilijk leerproces om dat vast te blijven houden.

Zegen

Misschien kunnen we zegen zien als een pakketje dat dagelijks in de hemel voor ons klaar wordt gemaakt.

Meestal zijn het kleine supplementjes die aansluiten bij onderwerpen uit het leven. Hier of daar een gedachte die een beetje duwt of trekt aan een bepaalde denkpiste … een toevallige ontmoeting met iemand die iets waardevol kan aandragen ... een Bijbelpassage die ons bemoedigt of een richting op wijst … een stukje, haast onbenoembare energie of hoop, iets om gewoon even door de dag te komen, … een idee wat goed is om te doen vandaag.

Maar soms ook niets van dat. Vooral de stilte en leegte lijkt aanwezig, het gevoel niet gehoord te worden.

We mogen er onszelf af en toe aan herinneren dat er toch altijd een breed geheel van zegen aanwezig is waarin we als mens mogen delen. Kijk eens naar de aarde in al haar facetten en haar intrinsieke voorzieningen! Als we alleen focussen op ons probleem dan zien we snel over deze zegeningen heen. Als we alleen focussen op ons eigen leven dan zouden we kunnen vergeten dat God aanwezig is in een veel bredere context en van daaruit al heel veel zegen bij ons toe laat komen. De uitwisseling in gebed is persoonlijk, maar ook algemeen. ‘Geef ons heden ons dagelijks brood’.

Wij ontvangen de zegen van het leven en dragen dankbaarheid weer naar Boven.

Boven wordt een nieuw pakketje levensweg voorzien van toelichting.

Allemaal heel gewoon … en dat is soms het vervelende, soms zo geleidelijk dat we zelf haast van gebedsverhoring niets weten.

Maar ja … wij hebben meestal haast en plannen.

Ook God heeft plannen … en de tijd om het goed te doen.

“Vader, mag ik van U ontvangen wat U voor mij vandaag klaar hebt liggen.”

 

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid