geheel

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Een geheel - korte afronding

Stilte zouden we een deur naar onze geestelijke woning kunnen noemen. Door daar doorheen te gaan nemen we vanzelf even afstand van wat er buiten allemaal gaande is. In stilte ontmoeten we wat er in ons leeft en kunnen we beluisteren wat om aandacht vraagt.

Aandacht zou de vloer van de woning kunnen zijn. Deze vloer mag buiten onze gebedsplek ook doorlopen naar de leefruimte, ontmoetingsplaats, werkplek en rustplaats. Alle facetten van het leven zijn belangrijk en verdienen de nodige zorg en aandacht.

Gebed legt de verbinding tussen wat Boven is en wat beneden is. Boven en beneden zijn daardoor niet meer gescheiden, maar worden één. Door het ontvangen van persoonlijk leefadvies raken puzzelstukjes van ons leven op hun plaats.

Het ordenen van ons leven, met alles wat daarbij hoort, brengt ons naar een heilzame weg waarbij alles een plaats krijgt die goed is.

Het ontdekken van een heilzame weg maakt meteen ook helder wat minder waardevol is of zelfs tegenwerkt.

Door dit geheel groeien we vanzelf naar de mogelijkheid om discipel te worden, al moeten we daar finaal nog de keuze voor maken en de kosten in overweging nemen.

Waar we ons op ons pad ook mogen bevinden, er is altijd al een weg afgelegd. Er zullen zeker elementen in aanwezig zijn die goed zijn om op verder te bouwen.

Ons is de mogelijkheid gegeven om verschillende facetten van ons leven een bepaalde richting uit te sturen.

In plaats van ons onnadenkend mee te laten drijven op wat aan komt waaien, geven we het leven wat het verdient:

AANDACHT, in ontspannen overgave.

 

 

Marc Meysmans -2015-

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is

Een geheel

korte afronding

Leven in orde

aandacht voor ons leven

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid

Discipel worden

aandacht voor een focus

(*)

(*)

(*)

(*) fotolocatie:

kunstcollectie openluchtmuseum

Middelheim - Antwerpen