aandacht home

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Deze weg van aandacht kreeg voor mij vorm in een periode van grote kwetsbaarheid.

Hierbij kwamen ingrediënten als burn out, depressie, chronische vermoeidheid, en een ‘donkere nacht’-periode uitgebreid aan bod.

Onderweg is dan ook aandacht voor wie kwetsuren draagt.

  • Omgaan met wat ons leven doorkruist 20 min
  • Essentie in de dagelijkse dingen 15 min

... een weg naar Leven, in verbondenheid met de Hoogste

Steeds meer zijn mensen op zoek naar een stukje harmonie in deze gekke wereld. We worden veelal omringd door drukte en hectiek. .Het is soms al een kunst om voldoende adempauzes te vinden. .Maar eigenlijk willen we meer. .We zoeken naar een levensvorm die ons een gezond en stabiel platform kan bieden om ons leven op te bouwen. .Het vraagt wat ‘aandacht’ om uit te zoeken hoe dat kan.

In plaats van onnadenkend gebruikelijke paden te volgen, mogen we ontdekken

welke weg

ons naar Leven brengt.

Het vinden van een goede focus om voor ogen te houden is goud waard. Vanuit die focus, waarbij verbondenheid met God centraal staat, kan aan het licht komen waar onnodige ballast in ons leven binnendringt. Tegelijk wordt ontdekt waar we onze kracht, onze vreugde en onze roeping vinden.

Met enige aandacht groeien we naar een heilzame levensvorm met een heldere focus.

In vier deeltjes, (die ook afzonderlijk te lezen zijn), wordt een kleine zoektocht aangeboden.

Hierbij proberen we onszelf en God te beluisteren. Zo kunnen we ontdekken welke weg voor ons haalbaar en heilzaam is en hoe we groeien naar een vruchtbaar leven.

In stilte naar binnen

aandacht voor wat in ons is

Leven in orde

aandacht voor ons leven

25 min

Bij ieder deeltje staat een totale leestijd indicatie

De deeltjes zijn verder opgesplitst in stukjes met een leestijd van een 3tal minuten

Gebed zonder drempel

aandacht voor verbondenheid

Discipel worden

aandacht voor een focus

Een geheel

korte afronding

  • Verschillende vormen van gebed 7 min
  • Uitwisseling 15 min
  • Aanvullingen 15 min

15 min

Deze weg is nooit ten volle afgelegd, maar vraagt om dagelijks bewandeld en geoefend te worden. Het is een levensvorm.