omgaan met...1

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Leven in orde

aandacht voor ons leven

Omgaan met wat ons leven doorkruist

Bij het stil worden hebben we ervaren wat er in ons allemaal aanwezig is. Mogelijk zijn er vormen van nood naar voor gekomen. Sommige zorgen kunnen een heel manifeste plaats gaan innemen en uitgroeien tot een obstakel dat we elk moment van de dag in gedachten hebben. Maar op deze manier belasten we onszelf voortdurend. De zorgen worden er meestal niet mee opgelost en andere facetten van het leven dreigen er mee onder te gaan lijden. We zoeken nu een weg om datgene wat ons leven doorkruist een hanteerbare plaats te geven en verder te groeien naar een heilzame levensvorm.