omgaan met...2

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Gerichte aandacht

We kunnen proberen twee aandachtspunten naast mekaar een plaats te geven.

Enerzijds

Gerichte aandacht voor onze zorgen, zodat er een aanvang kan genomen worden met het zoeken naar een omkeerproces.

Anderzijds

Gerichte aandacht voor wat er buiten die zorgen nog meer belangrijk is, bijvoorbeeld: wat voor ons een bron kan zijn om vanuit te leven, wat ons vreugde geeft, hoe we kracht kunnen vinden om verder te gaan, waar we onze focus op mogen richten.

Er mag tijd gereserveerd worden om de zorgen eens onder de loep te nemen. We kunnen ons bijvoorbeeld bewust met pen en papier aan tafel zetten en enkele facetten die er aan verbonden zijn noteren.

Belangrijk is om deze tijd niet te zien als een moment waarop het probleem opgelost moet worden (wat vooral krampachtigheid zou opleveren), maar het te zien als tijd die gereserveerd wordt om onszelf en God te beluisteren over het onderwerp dat ons de hele dag bezig houdt.

Het is goed om dit moment in tijd te beperken, bijvoorbeeld een half uurtje. In die tijd krijgt het probleem al wat vorm door enkele aantekeningen. Later, op een volgend moment, kan het dan weer makkelijk worden opgepakt.

Hopeloos?

Zorgen hebben de neiging om ons te verleiden tot de gedachte dat er nauwelijks een weg doorheen te vinden is. Is het dan niet goed om in beeld te krijgen wie die God is die zich Abba Vader laat noemen?

Zou die God, die door de eeuwen heen zijn mensen in allerlei onmogelijke situaties hulp geboden heeft, niet in staat zijn om ook ons nu een weg te wijzen?

Onze levensgeschiedenis hoeft niet uitsluitend een hindernis te zijn, maar kan juist een belangrijke bouwsteen worden en aanleiding geven voor een vaardigheid, specialisme …

 

Door dit gericht moment van aandacht te voorzien, maken we onszelf duidelijk dat we er mee aan de slag willen gaan. Dit zou er ons (na verloop van tijd) bij kunnen helpen, om op andere momenten van de dag onze aandacht weer meer beschikbaar te stellen van andere zaken. Gedachten over het probleem zullen ons pad nog wel kruisen, maar we hebben nu een speciale tijd gereserveerd waarop we daar bewust aandacht aan zullen geven en overdenken wat ons kan verder helpen.

Leven in orde

aandacht voor ons leven