omgaan met...4

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Ordenen – overzicht – kernpunten = bewustwordingsproces

Wie regelmatig tijd in stilte doorbrengt en zichzelf beluistert, ontdekt zijn zorgen en angsten. In het begin kan de indruk ontstaan dat we zullen uitkomen bij een ellenlange lijst van aandachtspunten. Maar dat valt mee. De kern is vaak te bundelen tot een aantal basisonderwerpen of -gevoelens.

  • Het kan blijken dat een welbepaald iemand het steeds weer voor mekaar krijgt om ons uit ons lood te slaan, over onze grenzen te gaan of ons zover krijgt dat we zélf over onze grenzen gaan.
  • Hetzelfde kan opvallen bij weerkerende gelegenheden, situaties, plaatsen, die ons steeds opnieuw een duw naar beneden geven. Er lijkt iets onhanteerbaar of overweldigend bij aanwezig te zijn.
  • Er zijn een aantal emoties die ons mogelijk regelmatig parten spelen. Angst is er vaak één van. Alles wat buiten onze controle lijkt te vallen, waardoor we ons slachtoffer voelen van situaties of mensen, kan aanleiding geven voor angst. In het spoor van die angst ontstaan vaak allerlei denkbeeldige conversaties en gedachten waarmee we het probleem proberen te kanaliseren. Angst gaat vaak samen met een gevoel van onmacht, waardoor we kunnen twijfelen aan onszelf en de vraag naar boven komt of het ooit nog mogelijk wordt om weer in vreugde verder te kunnen. Gevoelens van depressiviteit sluiten zich graag bij dit geheel aan.
  • Soms is het de omgeving waarin we verblijven die in zijn geheel op ons weegt.
  • Er kan een algemeen gevoel zijn vast te lopen zonder dat er iets concreet aanwijsbaar lijkt. Wat draag je onbewust allemaal in je mee? Wat is je levensgeschiedenis? Zijn er moeilijke periodes geweest die misschien een grotere invloed op je hebben gehad dan je tot nu toe vermoedde? …

Wat het ook mag zijn dat we nu ervaren en wat ons blijkbaar parten speelt, het verdient op een gegeven moment de nodige zorg en aandacht. Het maken van aantekeningen is een goed hulpmiddel voor het bewustwordingsproces. Het helpt ook bij het zoekproces naar de kern; de gemeenschappelijke factor die steeds weer aanleiding geeft voor onrust.

Leven in orde

aandacht voor ons leven