omgaan met...7

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Diep vanbinnen spreekt

Wanneer we een evenwicht vinden tussen inspanning en ontspanning, ontstaat ruimte. Het gevoel van een allesoverheersende dreiging vermindert omdat er wat ademruimte komt. Dit evenwicht is meestal een goed kader waarbinnen verhelderende gedachten naar voor kunnen komen.

We zoeken naar een vorm van dialoog met God, waarbij we onze vraag of zorgen bewust bij Hem brengen en verlangend speuren en wachten op signalen van Boven (*). Ieder heeft zo zijn persoonlijke weg van overleg. Stil luisterend of gewoon tijdens de dag kan in onze gedachten komen waar we ons licht eens kunnen opsteken. Misschien komt een Schriftgedeelte uit de Bijbel in onze gedachten… of iemand reikt ons een passend boek aan… een lied blijft in het achterhoofd spelen waarvan de tekst iets waardevols aanreikt… we ontdekken een plaats waar we passende informatie of hulp kunnen vinden... Ons gebed wordt dan als het ware gaandeweg beantwoord doorheen mooie ‘toevalligheden’ in het dagelijkse leven.

Uiteraard hoeven we een weg niet alleen te gaan. Wie steeds op zichzelf blijft zoeken naar oplossingen, sluit zich af van een nuchtere kijk van buitenaf. Anderzijds: wie steeds onmiddellijk anderen raadpleegt zonder zelf het leven te onderzoeken, blijft van anderen afhankelijk en groeit niet in zijn relatie met God. Vaak hebben we de neiging om door te buigen naar één van deze 2 richtingen. Opnieuw is luisteren en zelfkennis een basis om een gepaste weg te vinden. In ieder geval mogen we zorgzaam kiezen wie we betrekken bij onze zorgen zodat we niet meer onrust of dwaalwegen over ons heen halen maar kundig en gepast advies.

In dit proces van aandachtig luisteren vinden we niet alleen onszelf terug in de wirwar van het leven, maar vinden we meteen ook de Bron door wie ons leven wordt aangereikt. Vaak zien we pas na verloop van tijd hoe de Goede Herder ons heeft geleid, haast onmerkbaar, maar helend en doel treffend.

We bevinden ons nu niet meer op een vluchtweg, maar op een weg naar leven.

(*) Speuren en wachten komt verderop nog aan bod bij

'Gebed zonder drempel' - 'Uitwisseling'.

Leven in orde

aandacht voor ons leven