omgaan met...8

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Afrondende gedachten

Een aantal facetten zetten een omkeerproces in de verf:

In plaats van ons te blijven blootstellen aan overrompelende omstandigheden, mogen we ons even terugtrekken in de binnenkamer. Daar gunnen we onszelf een stukje veiligheid.

In plaats van te blijven doorgaan in een ongezond patroon, maken we de keuze om eens stil te staan en na te denken over verandering.

In plaats van de zoektocht alleen te gaan, mogen we ons bewust verbinden met de Goede Herder en Hem uitnodigen om ons naar een goede weg te leiden.

In plaats van te luisteren naar onze angsten, die ons de ondergang voorspellen, mogen we de hoop beluisteren van Christus, die nieuw leven aan wil reiken.

In plaats van te geloven dat er geen hoop meer is, nodigt het luisteren naar de Heer ons uit om een zoektocht aan te vatten. Dit betekent: ‘op weg gaan’. Op weg naar een uitweg, naar verbondenheid, naar nieuw leven met elementen van vreugde.

In al zijn eenvoud komt steeds eenzelfde patroon naar voor:

Met alles wat we op onze weg tegenkomen zijn we welkom bij Vader. Daar is alles veilig. Hij biedt ons aan om samen op weg te gaan en een heilzame levensvorm te zoeken waarbij onze noden een hanteerbare plaats krijgen. Vanzelfsprekend kan het nodig zijn dat we van anderen gepaste hulp ontvangen bij het zoeken naar oplossingen. Verbonden met de Hoogste en luisterend naar wat goed is om te doen, zullen we de uitdagingen van het leven aankunnen, al vraagt het uiteraard tijd om ergens doorheen of naartoe te groeien.

De weg van 'aandacht' heeft ervoor gezorgd dat we tot een omkeerproces kunnen komen. De binnenkamer is nu niet langer een plaats waar alleen onze onrust naar boven komt, maar ook een plaats waar we nieuwe inspiratie vinden voor heilzame wegen.

Ons aandachtig luisteren in de binnenkamer en de verbondenheid met Vader hebben ons een nieuw platform geboden om ons leven op te bouwen.

Diep vanbinnen spreekt er nu een taal van haalbare en heilzame gedachten. We staan in verbinding met de Hoogste én in verbinding met wie we werkelijk zijn.

Leven in orde

aandacht voor ons leven