orde

marckant.be

Tekst en beeld : (C) Marc Meysmans

Leven in orde

aandacht voor ons leven

Leven in orde

Groeien naar een heilzame en vruchtbare levensvorm is een proces. Verbonden zijn met de Hoogste staat hierbij centraal, niet alleen als richtpunt, maar vooral als draagvlak van waaruit ons Leven wordt aangeboden.

Alle facetten van ons leven zijn voor onze Heer bekend terrein. Vanuit zijn zorgzame liefde wil Hij ons zijn hand reiken en ons een weg naar Leven tonen, dwars door alle moeilijkheden heen en dwars door weerstand heen. Moeilijkheden en weerstand horen bij het leven, ook Jezus had er volop mee te maken. Telkens opnieuw maakt Jezus verbinding met Vader en vraagt: wat nu?

Kijkend naar Jezus’ leven ontvangen we de uitnodiging om een goede weg te zoeken in wat ons leven (door)kruist, om ons te ontdoen van al wat ballast is en onze focus te richten op de Heer die leven geeft.

 

Twee afzonderlijke luikjes groeperen enkele gedachten:

 

 

bij ieder stukje staat

een leestijd indicatie