1

3

Alle tekst en beeld : (C) Marc Meysmans (tenzij anders vermeld)

inkijk

marckant.be

Drieluikje (2002)

In mij en om mij heen

 

 

Ik kijk in de wereld en zie,

mensen worden vermoord en opgejaagd

mensen hebben honger en zijn ziek

mensen sterven uitgeput en uitgedroogd.

 

Ik kijk om mij heen en zie,

mensen worden geknecht

aan allerlei onbelangrijke zaken,

ontvreemd van rust en harmonie,

steeds meer wordt er verwacht,

overspoeld door een vloed aan informatie.

 

Ik kijk in mijn leven, ik ben

op zoek naar rust en vrede

op zoek naar liefde en genegenheid

op zoek naar mezelf en mijn gevoel

op zoek naar harmonie en energie

op zoek naar God in deze chaos.

 

2

En toch zegt Hij

 

 

En toch zegt Hij:

“Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

Dit gaat misschien niet over 't leven zoals het is,

maar zeker over 't leven zoals Hij het heeft bedoeld

en zoals het ook nu nog voor ons kan worden.

 

Jezus was niet zoals andere mensen.

Bij Hem kwam je tot rust, werd je genezen.

“Wie Mij gezien heeft, heeft Vader gezien”.

 

De last van Jezus is niet zwaar;

de last van ménsen, dié is zwaar.

“Kom bij Mij allen die vermoeid en belast zijt

en Ik zal u rust geven”.

“Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

 

De last die Jezus ons te dragen geeft is licht.

Hoe tegengesteld is dat met de last die ons

te dragen wordt gegeven

door mens en maatschappij.

 

Mensen leggen mensen lasten op.

Mensen creëren lasten voor zichzelf,

die ze door gebrek aan eigen draagkracht

doorspelen aan hun medemens.

 

Jezus legt geen lasten op

dan diegene die Hij zelf al heeft gedragen

en Hij zal heel de weg nog mét ons gaan

om ons óns deel te helpen dragen.

 

Ik sta op en sta voor God

 

 

Ik sta op en sta voor God.

 

Vader dank u wel dat ik mag leven

op deze planeet

die u zelf voor ons gemaakt hebt.

En zie, het was goed.

 

Heer Jezus dank u wel

dat u elke scheiding die kon zijn

hebt opgeheven,

zodat ik nu nog steeds kan zeggen

bij Vader thuis te zijn.

 

Heilige Geest ik dank u

dat ondanks fysiek gescheiden zijn

ik in mijn Vaders denken één kan zijn.

 

Ik sta voor de spiegel en zeg:

 

Kind wees blij dat jij geschapen bent,

geen toeval maar gewenst.

Je bent vrij en niet geknecht

aan één of andere bende.

 

Je bent geliefd

door de Liefste !