als de zachte stem van de Heilige Geest

mij tot iets aanspoort

is het een uitgelezen moment

om mij te oefenen in gehoorzaamheid

 

 

als de zachte stem van de Heilige Geest

mij niét aanspoort tot iets welbepaald

is het mooi om terug te kunnen vallen

op een deugdzame dagindeling

 

 

 

Alle tekst en beeld : (C) Marc Meysmans (tenzij anders vermeld)

inkijk

marckant.be

Mystiek én Monastiek (2014)

beeld wordt geladen ...