Stemmen van gedachten schreeuwen door elkaar heen

Onrust drijft elke gedachte op een spoor van vernieling

Die deur wil ik gesloten houden

Verzet mij steeds uit alle macht

Vrede wil ik, harmonie

Geen pijn, geen onrust

Geef mij rust

en stilte

 

Stilte !!

Alle tekst en beeld : (C) Marc Meysmans (tenzij anders vermeld)

inkijk

marckant.be

Stilte ? (2001)

Stilte

 

 

Stilte openbaart

 

 

Stilte openbaart de werkelijkheid

 

Werkelijkheid

 

 

Diepe werkelijkheid

 

Stilte ?

 

 

Stilte ... openbaart

 

Stilte ... brengt aan het licht

 

 

 

 

Hoe kom ik in de stilte ?