PAM

marckant.be

'smal-beeld' kijkers worden uitgenodigd om horizontaal te scrolen a.u.b.

try-out versie

 

/ Profetisch Atelier Mechelen (PAM)

 

Profetisch Atelier Mechelen

 

  • gericht op profetische openbaring met betrekking tot Gods Koninkrijk
  • met ‘Atelier’ als plaats waar in eerste instantie geluisterd, gedeeld en nagedacht mag worden, in vertrouwen dat langzaam maar zeker een adequaat beeld zal ontstaan
  • 'Mechelen’ geeft aan dat het om een kleinschalige en lokale denkoefening gaat, al zullen krijtlijnen grotendeels ook elders naar voor komen

 

Een eenvoudige aanmelding is noodzakelijk om verder te gaan.

 

Gebruikersnaam en wachtwoord in kader hiernaast:

( let op hoofdletters en kleine letters )

 

 

 

klik op: VERDER om uw 'verklaring' in te vullen.

 

Profetisch Atelier Mechelen is een veel te grote naam, maar geeft toch exact de kern weer van een poging om in het licht van Gods openbaring, de toekomst te overdenken.

 

Profetische woorden belichten wat nog verborgen is.

Het initiatief ligt bij God, die er voor kiest om Zijn ‘weten’ te delen met mensen.

Genade is de basis.

 

Profetische woorden verdienen aandacht (net als andere wijzen waarop God kan openbaren).

Op dit webplekje wordt uitsluitend gefocust op krijtlijnen die een beeld geven van veranderingen in Gods Koninkrijk, en zijn niet gericht op leiding voor een specifiek individu.

 

Toch kunnen deze krijtlijnen dienen als kapstok, waaraan een bonte mengeling van persoonlijke mantels houvast kunnen vinden.