marckant.be

  Tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans

  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2

  Leven in orde

  aandacht voor ons leven

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1040931
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  Leven in orde

  Groeien naar een heilzame en vruchtbare levensvorm is een proces.  Verbonden zijn met de Hoogste staat hierbij centraal, niet alleen als richtpunt, maar vooral als draagvlak van waaruit ons Leven wordt aangeboden. 

  Alle facetten van ons leven zijn voor onze Heer bekend terrein.  Vanuit zijn zorgzame liefde wil Hij ons zijn hand reiken en ons een weg naar Leven tonen, dwars door alle moeilijkheden heen en dwars door weerstand heen.  Moeilijkheden en weerstand horen bij het leven, ook Jezus had er volop mee te maken.  Telkens opnieuw maakt Jezus verbinding met Vader en vraagt: wat nu?

  Kijkend naar Jezus’ leven ontvangen we de uitnodiging om een goede weg te zoeken in wat ons leven (door)kruist, om ons te ontdoen van al wat ballast is en onze focus te richten op de Heer die leven geeft. 

  Twee afzonderlijke luikjes groeperen enkele gedachten:

  1.  Omgaan met wat ons leven doorkruist

  2.  Essentie in de dagelijkse dingen

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  1/7  Omgaan met wat ons leven doorkruist

  Bij het stil worden hebben we ervaren wat er in ons allemaal aanwezig is.  Mogelijk zijn er vormen van nood naar voor gekomen.  Sommige zorgen kunnen een heel manifeste plaats gaan innemen en uitgroeien tot een obstakel dat we elk moment van de dag in gedachten hebben.  Maar op deze manier belasten we onszelf voortdurend.  De zorgen worden er meestal niet mee opgelost en andere facetten van het leven dreigen er mee onder te gaan lijden.  We zoeken nu een weg om datgene wat ons leven doorkruist een hanteerbare plaats te geven en verder te groeien naar een heilzame levensvorm.   

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  2/7  Gerichte aandacht

  We kunnen proberen twee aandachtspunten naast mekaar een plaats te geven. 

  Enerzijds

  Gerichte aandacht voor onze zorgen, zodat er een aanvang kan genomen worden met het zoeken naar een omkeerproces.   

  Anderzijds

  Gerichte aandacht voor wat er buiten die zorgen nog meer belangrijk is, bijvoorbeeld: wat voor ons een bron kan zijn om vanuit te leven, wat ons vreugde geeft, hoe we kracht kunnen vinden om verder te gaan, waar we onze focus op mogen richten. 

  Er mag tijd gereserveerd worden om de zorgen eens onder de loep te nemen.  We kunnen ons bijvoorbeeld bewust met pen en papier aan tafel zetten en enkele facetten die er aan verbonden zijn noteren. 

  Belangrijk is om deze tijd niet te zien als een moment waarop het probleem opgelost moet worden (wat vooral krampachtigheid zou opleveren), maar het te zien als tijd die gereserveerd wordt om onszelf en God te beluisteren over het onderwerp dat ons de hele dag bezig houdt. 

  Het is goed om dit moment in tijd te beperken, bijvoorbeeld een half uurtje.  In die tijd krijgt het probleem al wat vorm door enkele aantekeningen.  Later, op een volgend moment, kan het dan weer makkelijk worden opgepakt.

  Door dit gericht moment van aandacht te voorzien, maken we onszelf duidelijk dat we er mee aan de slag willen gaan.  Dit zou er ons (na verloop van tijd) bij kunnen helpen, om op andere momenten van de dag onze aandacht weer meer beschikbaar te stellen van andere zaken.  Gedachten over het probleem zullen ons pad nog wel kruisen, maar we hebben nu een speciale tijd gereserveerd waarop we daar bewust aandacht aan zullen geven en overdenken wat ons kan verder helpen.

  Hopeloos?

  Zorgen hebben de neiging om ons te verleiden tot de gedachte dat er nauwelijks een weg doorheen te vinden is.  Is het dan niet goed om in beeld te krijgen wie die God is die zich Abba Vader laat noemen? 

  Zou die God, die door de eeuwen heen zijn mensen in allerlei onmogelijke situaties hulp geboden heeft, niet in staat zijn om ook ons nu een weg te wijzen? 

  Onze levensgeschiedenis hoeft niet uitsluitend een hindernis te zijn, maar kan juist een belangrijke bouwsteen worden en aanleiding geven voor een vaardigheid, specialisme …

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  3/7  Ordenen – overzicht – kernpunten = bewustwordingsproces

  Wie regelmatig tijd in stilte doorbrengt en zichzelf beluistert, ontdekt zijn zorgen en angsten.  In het begin kan de indruk ontstaan dat we zullen uitkomen bij een ellenlange lijst van aandachtspunten.  Maar dat valt mee.  De kern is vaak te bundelen tot een aantal basisonderwerpen of -gevoelens. 

  • Het kan blijken dat een welbepaald iemand het steeds weer voor mekaar krijgt om ons uit ons lood te slaan, over onze grenzen te gaan of ons zover krijgt dat we zélf over onze grenzen gaan.
  • Hetzelfde kan opvallen bij weerkerende gelegenheden, situaties, plaatsen, die ons steeds opnieuw een duw naar beneden geven.  Er lijkt iets onhanteerbaar of overweldigend bij aanwezig te zijn.
  • Er zijn een aantal emoties die ons mogelijk regelmatig parten spelen.  Angst is er vaak één van.  Alles wat buiten onze controle lijkt te vallen, waardoor we ons slachtoffer voelen van situaties of mensen, kan aanleiding geven voor angst.  In het spoor van die angst ontstaan vaak allerlei denkbeeldige conversaties en gedachten waarmee we het probleem proberen te kanaliseren.  Angst gaat vaak samen met een gevoel van onmacht, waardoor we kunnen twijfelen aan onszelf en de vraag naar boven komt of het ooit nog mogelijk wordt om weer in vreugde verder te kunnen.  Gevoelens van depressiviteit sluiten zich graag bij dit geheel aan.
  • Soms is het de omgeving waarin we verblijven die in zijn geheel op ons weegt. 
  • Er kan een algemeen gevoel zijn vast te lopen zonder dat er iets concreet aanwijsbaar lijkt.  Wat draag je onbewust allemaal in je mee?  Wat is je levensgeschiedenis?  Zijn er moeilijke periodes geweest die misschien een grotere invloed op je hebben gehad dan je tot nu toe vermoedde? …

  Wat het ook mag zijn dat we nu ervaren en wat ons blijkbaar parten speelt, het verdient op een gegeven moment de nodige zorg en aandacht.  Het maken van aantekeningen is een goed hulpmiddel voor het bewustwordingsproces.  Het helpt ook bij het zoekproces naar de kern; de gemeenschappelijke factor die steeds weer aanleiding geeft voor onrust. 

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  4/7  Onze gebruikelijke manier om er mee om te gaan - valkuilen

  Hoewel we misschien denken dat we geen antwoord hebben op de omstandigheden die ons omver duwen, we hebben toch zo onze manier om er op te reageren.  Het is goed om even na te gaan wat we meestal doen als ons iets bepaald overkomt.

  • Hoe ga ik om met de emoties die mij verlammen?  Vecht ik er tegen?  Laat ik ze toe?  Veroordeel ik mezelf er om? 
  • Voel ik mij verplicht om toch weer steeds naar die gelegenheden te gaan, waarvan ik eigenlijk weet dat ze me geen goed doen?
  • Hoe ga ik om met die persoon die mij steeds weer uit mijn lood slaat?  Zoek ik hem of haar telkens weer op?  Ga ik in de aanval?  Verval ik in ontwijkingsgedrag dat mij helemaal in beslag neemt?
  • Heb ik bepaalde manieren om met frustraties om te gaan?  Soms voelen we een drang om frustraties om te zetten in werken, druk doen, eten, praten, seksuele afleiding, slapen, …
  • Hoe ga ik om met mijn gevoel gevangen te zitten in de situatie die mij verlamt?  Blijf ik als geslagen liggen?  Minimaliseer ik de impact ervan op mijn leven?  Forceer ik mezelf door te blijven waar ik ben?  Denk ik er over na of bepaalde aanpassingen verlichting zouden kunnen geven?

  Door onszelf te beluisteren leren we onszelf beter kennen.  Het lijkt op dit moment misschien alsof we ons falen in kaart brengen, maar het gaat in essentie meer over het ontdekken van wie we werkelijk zijn, in alle eerlijkheid en openheid.  God weet en ziet wel hoe we met iets omgaan, maar wijzelf plaatsen onze valkuilen soms liever niet in het licht.  Toch hoeft er geen enkele vorm van veroordeling te liggen in de eerlijke vaststellingen die we kunnen maken.  Het heeft een oorsprong en in de gegeven omstandigheden dus reden van bestaan.  Datgene wat we bemerken kan betrokken worden in de ontmoeting met de Goede Herder.  Daar is alles veilig.  Hij komt in deze omstandigheden met een helpende hand en niet met een zwaard. 

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  5/7  Wat doet mij goed?

  We mogen onszelf nu iets gunnen.  De wereld hoeft niet altijd dicht bij ons te zijn, we mogen alles ook een keer bewust buitensluiten, figuurlijk en letterlijk. Nu is het mijn moment.  Hier ben ik thuis bij mezelf.  Hier en nu doe ik wat goed voor mij is.

  Even zoeken naar iets dat voor ons een teken van gezelligheid geeft kan de gedachten al in beweging brengen.  Wie graag een mooi boek leest brengt makkelijk de gedachten even elders.  Tal van persoonlijke interesses zijn een mogelijke aanleiding om onszelf een stukje vreugde te gunnen.  Buiten zijn in de natuur wordt ook door velen ervaren als deugddoend.  Zowel de beweging van ons lichaam en de frisse impulsen om ons heen doen goed. 

  Onze manier van zorg dragen voor onszelf mag benadrukken dat we het waard zijn om een plaatsje onder de zon te hebben, net als anderen.  Van daaruit komen we open voor de Bron die in ons aanwezig is.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw

  Het verschil tussen vluchtwegen en heilzame wegen mag misschien even geschetst worden.  Als frustraties ons naar vluchtwegen leiden, doen die ons misschien wel goed op korte termijn, maar de vraag is of ze mee bouwen aan een stabiele en heilzame basis om vanuit te leven.  In ons groeiproces mogen we op zoek gaan naar haalbare en vreugdevolle wegen die heilzaam zijn op lange termijn.  We kijken uit naar wegen die de harmonie herstellen met onszelf, met God en ons naar een haalbare leefomgeving voeren.  Ons volwaardig mens-zijn zoals God het heeft bedoeld mag opnieuw in de verf worden gezet.  We gaan op een nieuwe manier zorg dragen voor onszelf. 

  Als we onszelf meenemen in een zoekproces naar wat ons hindert in het leven, dan mag die zoektocht tegelijk ook uitgaan naar wat ons vreugde geeft.  Vreugde én werken aan ons leven versterken mekaar: in vreugde vinden we draagkracht – in het werken aan ons leven komen we dichter bij onze vreugde. 

  In eerste instantie brengen we onszelf in een veilig kader.  We mogen zoeken naar omstandigheden en plaatsen, die bij ons een gevoel van rust en veiligheid benadrukken.  Dat kan even zoeken zijn, maar er moet ergens een plaatsje zijn waar we terecht kunnen en we ons op ons gemak voelen. 

  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  6/7  Diep vanbinnen spreekt

  Wanneer we een evenwicht vinden tussen inspanning en ontspanning, ontstaat ruimte.  Het gevoel van een allesoverheersende dreiging vermindert omdat er wat ademruimte komt.  Dit evenwicht is meestal een goed kader waarbinnen verhelderende gedachten naar voor kunnen komen.

  We zoeken naar een vorm van dialoog met God, waarbij we onze vraag of zorgen bewust bij Hem brengen en verlangend speuren en wachten op signalen van Boven (*).  Ieder heeft zo zijn persoonlijke weg van overleg.  Stil luisterend of gewoon tijdens de dag kan in onze gedachten komen waar we ons licht eens kunnen opsteken.  Misschien komt een Schriftgedeelte uit de Bijbel in onze gedachten… of iemand reikt ons een passend boek aan… een lied blijft in het achterhoofd spelen waarvan de tekst iets waardevols aanreikt…  we ontdekken een plaats waar we passende informatie of hulp kunnen vinden...   Ons gebed wordt dan als het ware gaandeweg beantwoord doorheen mooie ‘toevalligheden’ in het dagelijkse leven.     

  Uiteraard hoeven we een weg niet alleen te gaan.  Wie steeds op zichzelf blijft zoeken naar oplossingen, sluit zich af van een nuchtere kijk van buitenaf.  Anderzijds: wie steeds onmiddellijk anderen raadpleegt zonder zelf het leven te onderzoeken, blijft van anderen afhankelijk en groeit niet in zijn relatie met God.  Vaak hebben we de neiging om door te buigen naar één van deze 2 richtingen.  Opnieuw is luisteren en zelfkennis een basis om een gepaste weg te vinden.  In ieder geval mogen we zorgzaam kiezen wie we betrekken bij onze zorgen zodat we niet meer onrust of dwaalwegen over ons heen halen maar kundig en gepast advies.

  In dit proces van aandachtig luisteren vinden we niet alleen onszelf terug in de wirwar van het leven, maar vinden we meteen ook de Bron door wie ons leven wordt aangereikt.  Vaak zien we pas na verloop van tijd hoe de Goede Herder ons heeft geleid, haast onmerkbaar, maar helend en doel treffend. 

  We bevinden ons nu niet meer op een vluchtweg, maar op een weg naar leven.

  (*) Speuren en wachten komt verderop nog aan bod bij

  'Gebed zonder drempel' - 'Uitwisseling'.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  7/7  Afrondende gedachten

  Een aantal facetten zetten een omkeerproces in de verf:

  In plaats van ons te blijven blootstellen aan overrompelende omstandigheden, mogen we ons even terugtrekken in de binnenkamer.  Daar gunnen we onszelf een stukje veiligheid. 

  In plaats van te blijven doorgaan in een ongezond patroon, maken we de keuze om eens stil te staan en na te denken over verandering. 

  In plaats van de zoektocht alleen te gaan, mogen we ons bewust verbinden met de Goede Herder en Hem uitnodigen om ons naar een goede weg te leiden.

  In plaats van te luisteren naar onze angsten, die ons de ondergang voorspellen, mogen we de hoop beluisteren van Christus, die nieuw leven aan wil reiken. 

  In plaats van te geloven dat er geen hoop meer is, nodigt het luisteren naar de Heer ons uit om een zoektocht aan te vatten.  Dit betekent: ‘op weg gaan’.  Op weg naar een uitweg, naar verbondenheid, naar nieuw leven met elementen van vreugde. 

  In al zijn eenvoud komt steeds eenzelfde patroon naar voor:

  Met alles wat we op onze weg tegenkomen zijn we welkom bij Vader.  Daar is alles veilig.  Hij biedt ons aan om samen op weg te gaan en een heilzame levensvorm te zoeken waarbij onze noden een hanteerbare plaats krijgen.  Vanzelfsprekend kan het nodig zijn dat we van anderen gepaste hulp ontvangen bij het zoeken naar oplossingen.  Verbonden met de Hoogste en luisterend naar wat goed is om te doen, zullen we de uitdagingen van het leven aankunnen, al vraagt het uiteraard tijd om ergens doorheen of naartoe te groeien.

  De weg van 'aandacht' heeft ervoor gezorgd dat we tot een omkeerproces kunnen komen.  De binnenkamer is nu niet langer een plaats waar alleen onze onrust naar boven komt, maar ook een plaats waar we nieuwe inspiratie vinden voor heilzame wegen.

  Ons aandachtig luisteren in de binnenkamer en de verbondenheid met Vader hebben ons een nieuw platform geboden om ons leven op te bouwen.

  Diep vanbinnen spreekt er nu een taal van haalbare en heilzame gedachten.  We staan in verbinding met de Hoogste én in verbinding met wie we werkelijk zijn.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  1/5  Essentie in de dagelijkse dingen

  Er komen doorheen de dag gewoonlijk heel wat indrukken en boodschappen bij ons naar binnen.  Soms schreeuwerig door mekaar heen en soms ook subtiel maar wel aanwezig.  Wat moeten we met al die vragen om aandacht?  We kunnen de indruk krijgen dat alles onze aandacht moet krijgen.  Maar deze dwingende argumentatie zou ons wel eens de ademruimte kunnen ontnemen.   

  Tegelijk kunnen we merken dat we maar niet toekomen aan zaken die we toch belangrijk vinden.

  In plaats van onnadenkend onze automatismen te volgen, mogen we leren beluisteren wat goed is om te doen.   

  Uiteraard zijn er in het leven soms uitzonderlijke omstandigheden die manifest aanwezig zijn en een tijdlang extra aandacht vragen.  Maar hier willen we ons de vraag stellen of onze levensstijl zo is ingericht dat die heilzaam is.  Wanneer we een heilzame levensstijl ontdekken, dan is er een goede kans dat we ook een passend antwoord vinden op de zaken die zich aandienen. 

  Observeren = bewustwordingsproces

  Wie in zijn of haar leven ontdekt dat er zaken teveel of te weinig blijken te zijn, wordt uitgenodigd om daar bij stil te staan.  Onszelf en ons leven observeren is het verzamelen van informatie, die ons in staat zal stellen om bewuste keuzes te gaan maken.  Misschien mogen we sommige zaken weer eens in vraag stellen: moet dit écht… en van wie moet dat écht? 

  Het observeren van ons dagelijks leven mag gebeuren in alle rust en zonder oordeel.  Al ons doen en laten heeft een oorsprong en sommige gewoonten sluipen als vanzelf naar binnen.  Tegelijk mogen we ons de vraag stellen hoe ze in ons leven naar binnen zijn gekomen, wat ze met ons doen en of we ze een prominente plaats willen blijven geven.  Misschien is enige bijsturing hier of daar op zijn plaats.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  2/5  Een ochtend- of avondgebed

  Een dagelijkse tijd van stilte en aandacht samen met de Heer, biedt een uitstekend kader om ons leven van nabij op te volgen.  Een eenvoudig ochtend- of avondgebed kan ons al op een spoor brengen. 

  “Heer, leidt mij op Uw weg naar leven”,…

  “Toon mij het werk dat U voor mij hebt klaarliggen”,…

  “Vorm mij naar Uw beeld”,…

  “Geef mij wijsheid om los te laten waar ik mij beter niet mee bezig hou, geef mij inzicht om juiste keuzes te maken en kracht om te doen wat nog moet gebeuren.”, … 

  Deze woorden hebben niet alleen waarde als gebed, maar ze maken ons ook alert op de keuzemogelijkheden die we hebben om ons leven een goede weg op te sturen.  Wie bijvoorbeeld ’s avonds bidt: “Laat het goede wat ik vandaag gedaan heb op één of andere manier vrucht dragen”, die zal er na verloop van tijd ook tijdens de dag alert voor worden dat we uit zijn op het dragen van ‘goede vrucht’.  Dit geeft meteen aan dat we daar tijdens de dag onze keuzes kunnen op afstemmen.

  Niet iedereen is het zo gewend maar het kan heel heilzaam zijn om een uitgeschreven ochtend- of avondgebed te volgen.  Wie zo’n gebed voor zichzelf opstelt en uitschrijft zal automatisch zoeken naar het wezenlijke, de essentie en doelen die we voor ogen willen houden.  Als het gebed na verloop van tijd naar ons inzicht is aangepast dan werkt het als een kompas dat ons op koers houdt, omdat we dagelijks deze punten onder de aandacht nemen. 

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  3/5  Aandacht en levensvorm

  We zoeken een heilzame levensvorm in verbondenheid met Vader.  Hierin ligt een uitnodiging om niet alleen tijdens ons moment van gebed, maar doorheen de dag deze verbondenheid te behouden of op te zoeken.  Dat lijkt een hele opgave, maar aandacht geven gaat over veel meer dan alleen het richten van gedachten.  Krampachtige inspanning is zeker niet nodig.

  Nadat we hebben ontdekt wat er meer vorm mag krijgen in ons leven kunnen we nagaan wat onze intenties kan versterken en wat er ons juist van wegtrekt.  Het toelaten van onnodige afleiding is het tegenovergestelde van aandacht geven aan wat essentieel is.  Wat aan ballast kan worden geschrapt zal op meer dan één manier nieuwe ruimte creëren.  Onze weg van aandacht leidt ertoe dat we bewust keuzes gaan maken.  Door te schrappen wat overbodig is komen onze doelen vanzelf al wat meer in de verf te staan.

  Onze aandacht kan ook op een praktische manier worden versterkt door bijvoorbeeld vorm te geven aan onze omgeving.  De zaken waarmee we ons omringen ademen een bepaalde sfeer uit of doen ons aan iets denken.  Weerspiegelt bijvoorbeeld ons interieur een levenssfeer die we betrachten, of is ze een verzamelplaats geworden van de onrust die we misschien maar moeilijk onder controle krijgen?  Wordt onze aandacht er op een prettige manier naar de essentiële zaken getrokken?   Misschien kan bijvoorbeeld een Bijbel of tekst die ergens zichtbaar ligt al iets van onze intentie tot aandacht voor de Heer weergeven. 

  Willen we iets bepaald graag zien groeien dan is het uiteraard ook nodig om daarvoor de nodige tijd te reserveren.  Elk klein begin is waardevol.  Het is beter om niet te snel te willen vorderen en de lat niet meteen te hoog te leggen.  Alles mag met kleine beetjes groeien en stilaan zijn plaats in onze gewoonten en aandacht verwerven. 

  Aandachtig zijn is veel meer dan een vluchtige inspanning van ons denken.

  Door ballast te schrappen en te zoeken naar wat onze intenties vorm kan geven, wordt ‘aandachtig zijn’ een levensvorm.  De verschillende facetten van ons leven komen meer in lijn met elkaar en we krijgen onze focus helderder voor ogen. 

  Het is zeker zinvol om regelmatig doorheen de dag kleine momentjes te hebben waarop we ons weer even bewust maken van Gods aanwezigheid.  We beluisteren tegelijk even of onze bezigheden passen in het kader waarbinnen we willen leven en werken.  We zullen dan ook voelen of we onszelf op één of andere manier forceren.  Korte momentjes waarop we verbinding leggen met God en nagaan of we vanuit gezonde draagkracht werken.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  4/5  Een gezonde structuur

  Wanneer we ontdekken welke onderwerpen we tijd en ruimte willen geven kunnen we op zoek gaan naar een goed moment daarvoor.  In plaats van af te wachten wanneer zich spontaan ruimte aandient kunnen we onze momenten ook veilig stellen en ze meenemen in onze tijdsindeling. 

  Misschien ligt het niet in de aard van iedereen maar een zekere regelmaat geeft een kader waardoor we niet steeds hoeven na te denken wanneer we tijd voor iets zullen nemen.  Vanuit die regelmaat groeit eenvoudigweg een goede gewoonte.  Een gewoonte die ook een zekere rust en voldoening in zich draagt omdat ze tegemoet komt aan een aandachtspunt dat we belangrijk vinden.

  Een vast moment biedt ook houvast voor de mensen die ons omringen.  Ze weten wanneer we tijd nemen voor iets welbepaald en kunnen zo meehelpen om het een plaats te geven. 

  Misschien schept het meteen wat ademruimte om te denken aan het plannen van momenten voor herbronning.  Welke vorm ze voor ons ook mogen hebben, ze raken snel van de agenda als we ze niet veilig stellen. 

  Het is evident dat we een structuur niet moeten gebruiken om onszelf nog meer verplichtingen op te leggen of ons nog meer te laten doen dan goed is.  Integendeel.  We streven naar een haalbaar ritme waarin zowel onze verantwoordelijkheden als onze eigen behoeften een evenwicht vinden.  Niets gaat mateloos lang door; werk noch ontspanning.  Voor alles een tijd die goed is. 

  Een goed opgestelde structuur laat zich herkennen aan een zeker gevoel van vreugde, omdat we onze essentiële zaken hierin veilig kunnen stellen.   

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw
  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_stapstenen_bov

  5/5  Ontmoeting

  Ergens in het geheel van het leven hebben we behoefte aan een veilige schuilplaats, een plaats om te herbronnen, een plaats waar we opnieuw tot onszelf kunnen komen en verbinding leggen met de Heer.  Hebben we die?  Slagen we er in om voor onszelf zo’n plaats te maken en er af en toe te vertoeven?

  Tijd voor onszelf.  Een ontmoeting met de Heer.  Alle activiteit even buiten aan de deur van onze binnenkamer zetten.  De deur openen naar een moment van rust.  Een rustplaats is beschikbaar.

  Ont – moeten.  Daar komt het even op neer. 

  Toelaten dat we ons even neerleggen bij de dingen.  Loslaten van wat gaande is.  Al is het nu maar even.

  De afwezigheid van impulsen laten doordringen.  De stilte absorberen.

  Tegelijk de Heer begroeten.  Buigen, knielen. 

  Zijn aanwezigheid … en de jouwe.  Verder niets.  Al het andere buiten.

  Tijd de tijd geven.  Niet gehaast zijn.  Rusten.

  Verbinden.  Jij met de Hoogste en Hij met jou.

  Adem mag weer stromen.  Adem.

  Dit moment koesteren, als het meest kostbare.

  Tot besef komen dat hier, bij de Heer, alle wijsheid en inzicht ingesloten ligt.

  Het contrast beleven tussen onze eigen inspanning en krampachtigheid, en daar tegenover Zijn grootheid, waarin alles in vrede een plaats heeft.

  Vertrouwen.

  Bemerken of vermoeden dat in Zijn tegenwoordigheid nieuwe kracht verborgen ligt. 

  Komt er iets in gedachten, waar je op één of andere manier iets aan hebt?

  Het vraagt misschien wat tijd om deze weg van stilte en aandacht te leren kennen, te leren gebruiken en te leren waarderen.   Het is in ieder geval goed om proberen stil te staan bij het leven en bij de Heer in plaats van te blijven doorhollen. 

  Doorheen alle kronkels van het leven kan een weg gevonden worden die heilzaam is.  Leven met aandacht voor het leven en voor de Heer van het Leven.

  gallery/e1ec380468850516a9cbc4c1897b7256__aandacht_stapstenen_ben_zw

  HIER

  LINKEN

  ZETTEN

  gallery/____impro-1-onewebmedia-aandacht1soft600grijs3
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2
  gallery/____impro-1-onewebmedia-marckant-be_aandacht_orde2

  2

  1