marckant.be

inkijk

Alle tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans     (tenzij anders vermeld)

Godsrelatie

Leven        Hoop

Op weg er naar toe

Zoeken en niet vinden

Sfeerbeelden van beleving

Handvaten

Hoopvolle weg

MENU

Kijk rustig naar binnen    Iets herkenbaar ?

God is weg

 • Het is nacht
 • Schakelaar

God komt terug

 • In de woestijn
 • Brief van Vader

Op weg

 • Op weg naar God  (+2)
 • Heden geen kerkdienst
 • Waarom mensen

Gebed

 • Ik ga naar God en ik neem mee
 • Gebedsverhoring SMS
 • Gebed van overgave
 • Hart in stilte

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be

Het is nacht     (2010) 

Het is nacht

als alle geestelijke ervaringen

en alle geestelijke vermogens

door God worden stilgelegd

voor meer dan een korte periode

waardoor alle houvast verloren gaat

en je beland op de bodem van het niets.

De nacht komt tot zijn doel

als alle menselijke wegen stilgevallen zijn

en alle ‘christelijke’ gewoonten uitgegomd

een blanco blad

waarop NIEUW kan worden geschreven

door de Hoogste

met Geest en vuur en liefde

in het diepste van de ziel

Onuitwisbaar

Onnavolgbaar.

Schakelaar     (2009) 

Ik heb een schakelaar.

God heeft hem op ‘uit’ gezet.

Ik kon Hem dienen en Hem liefhebben.

Ik kon Hem danken en bidden.

Nu kan ik niets meer dan ongelukkig mijmeren

over de tijd dat de schakelaar ‘aan’ stond.

Ik voel alleen mijn onvermogen.

Ik weet wat zou moeten kunnen.

Maar alles wat ík doe is ontoereikend,

ík ben niet meer in staat.

Genade is de schakelaar

die God op ‘uit’ heeft moeten zetten,

om alle vezels in mijn lijf te laten weten

dat ik voor Hem alleen kan leven en werken

als Híj daarvoor genade geeft.

In de woestijn     (2010)         langzaam lezen

Adam,    waar ben je ?

Ik ben hier

in de woestijn

alleen

Adam,    wat doe je ?

Stilte

Adam,    wat doe je ?

Ongelukkig mijmeren

over wat er niet is

Adam,  kom je ?

Ik kan niet Heer

   ik heb niets meer om te geven

En jezelf, Adam ?

Ook niet

  ik ben mezelf ook kwijt

Zal ik je mee helpen zoeken ?   

Naar Adam !

Ja ...

als dat zou kunnen !

glimlacht

Brief van Vader     (2001) 

Lieve  …………….    (naam invullen)

Verwerp jezelf niet.

Ik heb je oprecht lief.

Ik ben je hemelse Vader.

Wat je nu ook voelt,

het mag er zijn.

Ervaar en voel het:

pijn, verdriet, angst, machteloosheid, …

Het is er, loop er niet van weg.

Het hoort bij het leven,

en bij wie je bent;

bij wie je bent geworden,

door een pad te gaan

langs doornen en distels.

Breng wat je voelt voor Mijn aangezicht.

Toon het Mij, vertel het Mij.

Ik ben je Abba.

Ik zal je liefdevol verzorgen.

Blijf houden van jezelf en van Mij

en neem het zoals het komt.

Voel en leef, geluk of pijn.

Verzorg jezelf, vergeet dat niet.

Op weg naar God

Loslaten

Verankerd

Op weg naar God     (2002) 

Op weg naar God

lijkt steeds

íets in mij

te willen zeggen:

Het is beter om iets anders te doen

Loslaten     (2002) 

Alle

goede redenen

zijn

om een

ontmoeting met God

over te slaan.

niet goed genoeg

Verankerd     (2002) 

Verankerd

in het leven van alledag,

met tentakels

die vasthouden

aan God.

Verankerd

in God,

met tentakels

die vasthouden

aan het leven van alledag.

"Heden geen kerkdienst"     (2007) 

Ik ben naar de kerk geweest

maar kwam er niet tot rust.

Ik zocht naar God en naar mezelf

maar vond alleen geluid.

Ik concentreerde mij op zang en boodschap

en merkte daarbij vooral mijn inspanning.

Eenmaal buiten probeerde ik te denken,

aan de boodschap, er zat wel wat in.

Maar na 50 meter dacht ik alleen: eindelijk stil.

Ik reed niet naar huis maar naar het bos.

De hoge beuken als pilaren en de bladeren als dak.

Het miezerde heel zachtjes, maar ik werd niet nat.

Stil geritsel, een paar vogels met een lied.

Wandelend in een trage tred kwam ik weer tot leven.

Ik hoef niet meer kabáál, maar binnenkomen in de rust.

In die rust komt geleidelijk naar boven wat God tot mij zegt.

Als ik eerder had geluisterd had ik zeker gehoord:

heden voor jou geen kerkdienst.

Waarom mensen     (2014) 

als ik echt heel eenzaam ben,

en er is echt helemaal niemand waar ik heen kan gaan,

dan bent U daar, God.

als er toch nog iemand is waar ik heen kan gaan,

en ik dus iets minder eenzaam ben,

dan bent U er ook nog, God.

als U er bent, God,

en er zijn ook mensen waar ik heen kan gaan,

waarom zou ik dan naar hen toe gaan ?!

Ik ga naar God en ik neem mee     (2005) 

Lieve God en Vader.

In mijn gedachten kom ik voor uw troon.

Ik ben er welkom.    Dank u.

Er is worsteling in mijn gedachten. 

Ik breng het één en ander met mij mee.   

                    Zoals ……………………………………………………………………………………………………

                    en  ………………………………………………………………………………………………………

                    en  ……………………………………………………………………………………………………………

Vader,

sommige van deze gedachten kunnen mij soms worden als een hongerig monster. 

Het eet al mijn concentratie op en op de duur ook al mijn energie.

Mijn gedachten, het zijn maar hersencellen in beweging, en toch … zo reëel.

Gedachten, de bronnen waaruit ze ontstaan … het heeft vaak te maken met angst.

Deze bronnen, deze angst, deze gedachten, het “monster” dat ze worden; ik leg ze in uw handen. 

U weet hoe de vork in de steel zit.

Ik nodig u uit om er mee aan de slag te gaan. 

Ik geef u volmacht; carte blanche.    U weet het beste hoe het verder moet.

Als ik straks weer verder doe en mijn gedachten schieten weer in gang,

dan weet ik toch dat u ze kent, dat u mij bewaart en dat u mijn zaken in behandeling hebt.

Geef mij geduld en vertrouwen om op uw werk te wachten.

Dank u Vader dat u mij geen verwijten geeft maar vriendelijk zegt:

“vertrouw op mij, Ik zal het doen”

Gebedsverhoring SMS     (2005) 

afzender: IK BEN

     aan: JOU

   datum: VANDAAG

Boodschap ontvangen. Ben op de hoogte. Bedankt om mij er bij te betrekken. Kan zelf niet komen. Zou te gevaarlijk voor je zijn. Zend je

SMS

mijn heilige geest. Geef hem ruimte om te werken en luister goed naar hem. Weet nog niet of alles opgelost kan worden. Hangt niet alleen van mij af. Moeten misschien naar alternatief zoeken. Doe al

het mogelijke en zal alles zo goed mogelijk leiden. Maak je geen zorgen. Je bent in mijn hand en ik zegen jou. Zegen jij ook de anderen? Ik heb je lief.  Vader.

Opties

Select.

Gebed van overgave     (2009) 

Vader,

Het lukt mij niet.

Mag Ik dan nu ... ?

Hart in stilte     (2009) 

Alles is bij u bekend

Geef mij slechts een hart in stilte

Dat geduldig wacht

en u ten volle aandacht schenkt

in ontspannen overgave

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be