marckant.be

  inkijk

  Alle tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans     (tenzij anders vermeld)

  Proces

  Onderweg zijn

  Werk van lange adem

  Groeien

  MENU

  Groeiproces

  • Laat mij schrijven
  • Opnieuw geboren worden
  • Snel genoeg
  • Ik en de anderen
  • Drieluikje
  • Aanreiken
  • Gezonde kijk

  Meditatief

  • (On)rustig  (zie inkijk home onderaan)

  Kijk rustig naar binnen    Iets herkenbaar ?

  Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Laat mij schrijven,

  tot het weer beter gaat              (2014)       

  laat mij schrijven

  over alles

  wat ik heb meegemaakt

  in een taal

  die de mijne is

  met woorden

  die alleen ik begrijp

  én God

  die al wat onbenoembaar is

  doorgrondt en kent

  zodat ik

  als ik moe geschreven ben

  iets minder eenzaam ben

  omdat alles

  wordt omhoog getild

  tot de troon van de

  Allerhoogste

  Heilige

  Rechtvaardige

  Genadige

  Eeuwige

  en ik weer stilaan

  moed en kracht vind

  om na de storm

  te zoeken in het puin

  naar wat nog overblijft

  naar wat nog bruikbaar is

  naar iets

  wat stormen kan doorstaan

  naar wat

  van blijvende waarde is

  en daar opnieuw

  mee aan de slag te gaan

  en opnieuw te schrijven

  aan iets

  wat zegen in zich draagt

  wat mij én God

  behaagt

  wat vreugde brengt

  en vrede

  en wat goed is

  speciaal hoeft het

  niet te zijn

  gewoon

  is ook al goed

  beeld wordt geladen ...

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Opnieuw geboren worden     (2003) 

  De graankorrel bedolven.

  Ver van de graanzak.

  Verlaten en alleen.

  Zwarte aarde.

  Nat en koud doorweekt.

  Maar bedolven is nog niet bedorven.

  Wat gebeurt er in die tijd in de aarde ?

  Als niemand 't nog verwacht

  gebeurt er wat.

  Er ontstaat warempel

  nieuwe kracht.

  Opgericht naar boven.

  heel klein en zoekend misschien.

  Maar dan vastberaden

  naar het volle licht.

  gallery/____impro-1-onewebmedia-victorbos-beuk_spruit
  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Snel genoeg      (2011) 

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020998

  Snel genoeg

  God leidt mij op wegen waardoor er nieuwe fundamenten worden gelegd. 

  Fundamenten die niet wankelen. 

  Fundamenten als een rots.

  Millimeter per millimeter worden laagjes toegevoegd.

  Niet snel genoeg ! 

  Dus neem ik zand en maak een hoop er boven op.

  Daar sta ik dan; hoog en droog, en ja,

  toch ook weer wat gelukkiger.

  Nu voel ik me toch weer wat meer betrokken

  bij het normale leven.

  Tot de nieuwe stortbui komt,

  en ik weer naar beneden zak.

  Telkens opnieuw zak ik door mijn opgebouwde hoop

  weer naar omlaag.

  Gelukkig !  Daaronder bouwt mijn Vader verder. 

  Millimeter per millimeter zak ik steeds

  een beetje minder diep !

  Niet snel genoeg,

  maar ja, wat is genoeg?

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1030001
  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Ik en de anderen ...     (2005) 

  De originele tekst is opgeschreven in spiraalvorm.  Om hem te lezen moet je het blad ronddraaien.

  Ik    weet het,   het leest een beetje raar.   Het vraagt heel onverwacht om iets ongewoons te doen.  Toch doe je het, om de zin er van te ontdekken, het onbekende te onderzoeken.  Ik heb het woordje “ik” bewust in het midden gezet.  Ik heb ook mezelf weer in het midden gezet, want ik had mezelf steeds meer opzij geschoven.  Steeds verder weg van wie ik ben, van wat ik kan en wat ik wil.  Steeds verder weg, om plaats te maken voor anderen, voor wie zíj zijn en wat zíj willen.  Ze hebben me aan de kant geschoven, ze zijn over me heen gelopen, ze hebben me van de kaart geveegd.  Platgewalst en uitgevaagd.  Zo heb ik daar gelegen.  Heel lange tijd gelegen.  Maar God heeft mij weer opgericht en liefdevol verzorgd.  Hij heeft me toegesproken en bemoedigd, zijn liefde weer aan mij bekend gemaakt.  Zo heb ik stilaan weer moed gevat en mezelf weer leren waarderen.  Mezelf niet boven anderen te verheffen, maar ook niet onder anderen te verlagen.  Ik heb een plaats, evengoed als al die anderen.  (Zij weten het niet altijd beter dan ikzelf.)  Ik mag zelf ontdekken wat er in mijn leven kán en wat ik van mijn leven maak, of maken laat.  Ik zet mezelf weer op de kaart.  Niet ánderen in mij, maar Gód in mij.  Zo leer ik steeds te beginnen met wat God in mij heeft ingelegd.  “Ik” mag weer bestaan en “ik” heeft weer een plaats gekregen.  Vanuit mijn binnenste groeit mijn leven

  weer naar buiten toe,

  waar ik anderen weer ontmoet.

  beeld wordt geladen ...

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Drieluikje     (2002) 

  1

  In mij en om mij heen           

  Ik kijk in de wereld en zie,

  mensen worden vermoord en opgejaagd

  mensen hebben honger en zijn ziek

  mensen sterven uitgeput en uitgedroogd.

  Ik kijk om mij heen en zie,

  mensen worden geknecht

  aan allerlei onbelangrijke zaken,

  ontvreemd van rust en harmonie,

  steeds meer wordt er verwacht,

  overspoeld door een vloed aan informatie.

  Ik kijk in mijn leven, ik ben

  op zoek naar rust en vrede

  op zoek naar liefde en genegenheid

  op zoek naar mezelf en mijn gevoel

  op zoek naar harmonie en energie

  op zoek naar God in deze chaos.

  Ik sta op en sta voor God

  Ik sta op en sta voor God.

  Vader dank u wel dat ik mag leven

  op deze planeet

  die u zelf voor ons gemaakt hebt.

  En zie, het was goed.

  Heer Jezus dank u wel

  dat u elke scheiding die kon zijn

  hebt opgeheven,

  zodat ik nu nog steeds kan zeggen

  bij Vader thuis te zijn.

  Heilige Geest ik dank u

  dat ondanks fysiek gescheiden zijn

  ik in mijn Vaders denken één kan zijn.

  Ik sta voor de spiegel en zeg:

  Kind wees blij dat jij geschapen bent,

  geen toeval maar gewenst.

  Je bent vrij en niet geknecht

  aan één of andere bende.

  Je bent geliefd

  door de Liefste !

  2

  3

  En toch zegt Hij

  En toch zegt Hij:

  “Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

  Dit gaat misschien niet over 't leven zoals het is,

  maar zeker over 't leven zoals Hij het heeft bedoeld

  en zoals het ook nu nog voor ons kan worden.

  Jezus was niet zoals andere mensen.

  Bij Hem kwam je tot rust, werd je genezen.

  “Wie Mij gezien heeft, heeft Vader gezien”.

  De last van Jezus is niet zwaar;

  de last van ménsen, dié is zwaar.

  “Kom bij Mij allen die vermoeid en belast zijt

  en Ik zal u rust geven”.

  “Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

  De last die Jezus ons te dragen geeft is licht.

  Hoe tegengesteld is dat met de last die ons

  te dragen wordt gegeven

  door mens en maatschappij.

  Mensen leggen mensen lasten op.

  Mensen creëren lasten voor zichzelf,

  die ze door gebrek aan eigen draagkracht

  doorspelen aan hun medemens.

  Jezus legt geen lasten op

  dan diegene die Hij zelf al heeft gedragen

  en Hij zal heel de weg nog mét ons gaan

  om ons óns deel te helpen dragen.

  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Aanreiken     (2004) 

  Ik heb gekozen om te stoppen

  met strijden tegen mezelf

  en slaaf te zijn van verwachtingspatronen.

  Ik heb gekozen om mij over te geven

  aan het heden zoals het is

  en aan de Vader die mij draagt.

  Ik ben geworden die ik ben

  Wat nu nog niet is kan zeker komen

  Vader zelf zal het aanreiken.

  gallery/____impro-1-onewebmedia-victorbos-sintjansvlinder_cocon
  gallery/____impro-1-onewebmedia-P1020575_-_det5

  Gezonde kijk     (2009) 

  Kijken

  Achteruit

  Om te weten waar ik vandaan kom

  Om te begrijpen wat me roert

  Om de cocktail in mijn binnenste te proeven

  Aan deze smaak is weinig te veranderen

                               Mijn basis

  Kijken

  Vooruit

  Om te weten waar mijn kansen liggen

  Niet om exact te weten waar ik naar toe ga

  Maar om mogelijkheden te ontdekken

  Naar smaak te zoeken voor de toekomst

                 Mijn mogelijkheden

  Kijken

  Omhoog

  Om te ontdekken dat ik niet alleen sta

  Maar verbonden ben met de Hoogste

  Met gezonde hoop tot in de verre toekomst

                                   Mijn zekerheid

  Kijken

  Omlaag

  Om te weten wat mij nu te doen staat

  Wat de dag nu van mij vraagt

  Met kennis van mezelf

  Met dromen voor een toekomst

  Met Gods zegenende hand boven mijn hoofd

  Zorgen voor het leven

  Mezelf incluis

                                           Mijn opdracht

  Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be