marckant.be

inkijk

Alle tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans     (tenzij anders vermeld)

Proces

Onderweg zijn

Werk van lange adem

Groeien

MENU

Groeiproces

  • Laat mij schrijven
  • Opnieuw geboren worden
  • Snel genoeg
  • Ik en de anderen
  • Drieluikje
  • Aanreiken
  • Gezonde kijk

Meditatief

  • (On)rustig  (zie inkijk home onderaan)

Kijk rustig naar binnen    Iets herkenbaar ?

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be

Laat mij schrijven,

tot het weer beter gaat              (2014)       

laat mij schrijven

over alles

wat ik heb meegemaakt

in een taal

die de mijne is

met woorden

die alleen ik begrijp

én God

die al wat onbenoembaar is

doorgrondt en kent

zodat ik

als ik moe geschreven ben

iets minder eenzaam ben

omdat alles

wordt omhoog getild

tot de troon van de

Allerhoogste

Heilige

Rechtvaardige

Genadige

Eeuwige

en ik weer stilaan

moed en kracht vind

om na de storm

te zoeken in het puin

naar wat nog overblijft

naar wat nog bruikbaar is

naar iets

wat stormen kan doorstaan

naar wat

van blijvende waarde is

en daar opnieuw

mee aan de slag te gaan

en opnieuw te schrijven

aan iets

wat zegen in zich draagt

wat mij én God

behaagt

wat vreugde brengt

en vrede

en wat goed is

speciaal hoeft het

niet te zijn

gewoon

is ook al goed

beeld wordt geladen ...

Opnieuw geboren worden     (2003) 

De graankorrel bedolven.

Ver van de graanzak.

Verlaten en alleen.

Zwarte aarde.

Nat en koud doorweekt.

Maar bedolven is nog niet bedorven.

Wat gebeurt er in die tijd in de aarde ?

Als niemand 't nog verwacht

gebeurt er wat.

Er ontstaat warempel

nieuwe kracht.

Opgericht naar boven.

heel klein en zoekend misschien.

Maar dan vastberaden

naar het volle licht.

Snel genoeg      (2011) 

Snel genoeg

God leidt mij op wegen waardoor er nieuwe fundamenten worden gelegd. 

Fundamenten die niet wankelen. 

Fundamenten als een rots.

Millimeter per millimeter worden laagjes toegevoegd.

Niet snel genoeg ! 

Dus neem ik zand en maak een hoop er boven op.

Daar sta ik dan; hoog en droog, en ja,

toch ook weer wat gelukkiger.

Nu voel ik me toch weer wat meer betrokken

bij het normale leven.

Tot de nieuwe stortbui komt,

en ik weer naar beneden zak.

Telkens opnieuw zak ik door mijn opgebouwde hoop

weer naar omlaag.

Gelukkig !  Daaronder bouwt mijn Vader verder. 

Millimeter per millimeter zak ik steeds

een beetje minder diep !

Niet snel genoeg,

maar ja, wat is genoeg?

Ik en de anderen ...     (2005) 

De originele tekst is opgeschreven in spiraalvorm.  Om hem te lezen moet je het blad ronddraaien.

Ik    weet het,   het leest een beetje raar.   Het vraagt heel onverwacht om iets ongewoons te doen.  Toch doe je het, om de zin er van te ontdekken, het onbekende te onderzoeken.  Ik heb het woordje “ik” bewust in het midden gezet.  Ik heb ook mezelf weer in het midden gezet, want ik had mezelf steeds meer opzij geschoven.  Steeds verder weg van wie ik ben, van wat ik kan en wat ik wil.  Steeds verder weg, om plaats te maken voor anderen, voor wie zíj zijn en wat zíj willen.  Ze hebben me aan de kant geschoven, ze zijn over me heen gelopen, ze hebben me van de kaart geveegd.  Platgewalst en uitgevaagd.  Zo heb ik daar gelegen.  Heel lange tijd gelegen.  Maar God heeft mij weer opgericht en liefdevol verzorgd.  Hij heeft me toegesproken en bemoedigd, zijn liefde weer aan mij bekend gemaakt.  Zo heb ik stilaan weer moed gevat en mezelf weer leren waarderen.  Mezelf niet boven anderen te verheffen, maar ook niet onder anderen te verlagen.  Ik heb een plaats, evengoed als al die anderen.  (Zij weten het niet altijd beter dan ikzelf.)  Ik mag zelf ontdekken wat er in mijn leven kán en wat ik van mijn leven maak, of maken laat.  Ik zet mezelf weer op de kaart.  Niet ánderen in mij, maar Gód in mij.  Zo leer ik steeds te beginnen met wat God in mij heeft ingelegd.  “Ik” mag weer bestaan en “ik” heeft weer een plaats gekregen.  Vanuit mijn binnenste groeit mijn leven

weer naar buiten toe,

waar ik anderen weer ontmoet.

beeld wordt geladen ...

Drieluikje     (2002) 

1

In mij en om mij heen           

Ik kijk in de wereld en zie,

mensen worden vermoord en opgejaagd

mensen hebben honger en zijn ziek

mensen sterven uitgeput en uitgedroogd.

Ik kijk om mij heen en zie,

mensen worden geknecht

aan allerlei onbelangrijke zaken,

ontvreemd van rust en harmonie,

steeds meer wordt er verwacht,

overspoeld door een vloed aan informatie.

Ik kijk in mijn leven, ik ben

op zoek naar rust en vrede

op zoek naar liefde en genegenheid

op zoek naar mezelf en mijn gevoel

op zoek naar harmonie en energie

op zoek naar God in deze chaos.

Ik sta op en sta voor God

Ik sta op en sta voor God.

Vader dank u wel dat ik mag leven

op deze planeet

die u zelf voor ons gemaakt hebt.

En zie, het was goed.

Heer Jezus dank u wel

dat u elke scheiding die kon zijn

hebt opgeheven,

zodat ik nu nog steeds kan zeggen

bij Vader thuis te zijn.

Heilige Geest ik dank u

dat ondanks fysiek gescheiden zijn

ik in mijn Vaders denken één kan zijn.

Ik sta voor de spiegel en zeg:

Kind wees blij dat jij geschapen bent,

geen toeval maar gewenst.

Je bent vrij en niet geknecht

aan één of andere bende.

Je bent geliefd

door de Liefste !

2

3

En toch zegt Hij

En toch zegt Hij:

“Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

Dit gaat misschien niet over 't leven zoals het is,

maar zeker over 't leven zoals Hij het heeft bedoeld

en zoals het ook nu nog voor ons kan worden.

Jezus was niet zoals andere mensen.

Bij Hem kwam je tot rust, werd je genezen.

“Wie Mij gezien heeft, heeft Vader gezien”.

De last van Jezus is niet zwaar;

de last van ménsen, dié is zwaar.

“Kom bij Mij allen die vermoeid en belast zijt

en Ik zal u rust geven”.

“Mijn juk is zacht en Mijn last is licht”.

De last die Jezus ons te dragen geeft is licht.

Hoe tegengesteld is dat met de last die ons

te dragen wordt gegeven

door mens en maatschappij.

Mensen leggen mensen lasten op.

Mensen creëren lasten voor zichzelf,

die ze door gebrek aan eigen draagkracht

doorspelen aan hun medemens.

Jezus legt geen lasten op

dan diegene die Hij zelf al heeft gedragen

en Hij zal heel de weg nog mét ons gaan

om ons óns deel te helpen dragen.

Aanreiken     (2004) 

Ik heb gekozen om te stoppen

met strijden tegen mezelf

en slaaf te zijn van verwachtingspatronen.

Ik heb gekozen om mij over te geven

aan het heden zoals het is

en aan de Vader die mij draagt.

Ik ben geworden die ik ben

Wat nu nog niet is kan zeker komen

Vader zelf zal het aanreiken.

Gezonde kijk     (2009) 

Kijken

Achteruit

Om te weten waar ik vandaan kom

Om te begrijpen wat me roert

Om de cocktail in mijn binnenste te proeven

Aan deze smaak is weinig te veranderen

                             Mijn basis

Kijken

Vooruit

Om te weten waar mijn kansen liggen

Niet om exact te weten waar ik naar toe ga

Maar om mogelijkheden te ontdekken

Naar smaak te zoeken voor de toekomst

               Mijn mogelijkheden

Kijken

Omhoog

Om te ontdekken dat ik niet alleen sta

Maar verbonden ben met de Hoogste

Met gezonde hoop tot in de verre toekomst

                                 Mijn zekerheid

Kijken

Omlaag

Om te weten wat mij nu te doen staat

Wat de dag nu van mij vraagt

Met kennis van mezelf

Met dromen voor een toekomst

Met Gods zegenende hand boven mijn hoofd

Zorgen voor het leven

Mezelf incluis

                                         Mijn opdracht

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be