marckant.be

inkijk

Alle tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans     (tenzij anders vermeld)

Stilte en rust

of de afwezigheid ervan

Op weg er naar toe

Zoeken en niet vinden

Handvaten

Sfeerbeelden van beleving

MENU

Worsteling

 • Stilte ?

Kort

 • Stilteweg
 • Licht
 • Herscheppen
 • Deuren toe

Protest

 • Gewoon teveel
 • Kerkdienst
 • Heden geen kerkdienst

Eerste stappen naar mezelf

 • Wandelen 1
 • Wandelen 2
 • Opnieuw geboren worden
 • Brief van Vader

Kijk rustig naar binnen    Iets herkenbaar ?

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be

Stilte ?      (2001) 

Stemmen van gedachten schreeuwen door elkaar heen

Onrust drijft elke gedachte op een spoor van vernieling

Die deur wil ik gesloten houden

Verzet mij steeds uit alle macht

Vrede wil ik,  harmonie

Geen pijn,  geen onrust

Geef mij rust

en stilte

Stilte  !! 

Stilte  ?

Stilte ...   openbaart

Stilte ...   brengt aan het licht

Hoe kom ik in de stilte ?

Stilte

Stilte openbaart

Stilte openbaart de werkelijkheid

Werkelijkheid

Diepe werkelijkheid

Stilteweg      (2013) 

Licht      (2013) 

minder

zachter

stil

tot het helemaal

licht

is

Herscheppen     (2013) 

Laat er stilte zijn

tot vreugde van de oververzadigde mens.

Laat er eenvoud zijn

zodat stilte toe kan nemen.

Laat er wijsheid zijn

zodat stilte kan worden bewaard.

En God zag dat het haalbaar was.

Oefening baart kunst.

Deuren toe     (2013) 

Om te komen

tot een zinvol

en vruchtbaar leven

is het noodzakelijk

om alle deuren

van input te sluiten

en slechts diegene

die essentieel zijn

gedoseerd te openen

beeld wordt geladen ...

Kerkdienst     (2013) 

als al het geproduceer

op zou mogen houden

zou er dan

niet meer

gehoord

worden?

"Heden geen kerkdienst"     (2007) 

Ik ben naar de kerk geweest

maar kwam er niet tot rust.

Ik zocht naar God en naar mezelf

maar vond alleen geluid.

Ik concentreerde mij op zang en boodschap

en merkte daarbij vooral mijn inspanning.

Eenmaal buiten probeerde ik te denken,

aan de boodschap, er zat wel wat in.

Maar na 50 meter dacht ik alleen: eindelijk stil.

Ik reed niet naar huis maar naar het bos.

De hoge beuken als pilaren en de bladeren als dak.

Het miezerde heel zachtjes, maar ik werd niet nat.

Stil geritsel, een paar vogels met een lied.

Wandelend in een trage tred kwam ik weer tot leven.

Ik hoef niet meer kabáál, maar binnenkomen in de rust.

In die rust komt geleidelijk naar boven wat God tot mij zegt.

Als ik eerder had geluisterd had ik zeker gehoord:

heden voor jou geen kerkdienst.

Wandelen 1     (2001) 

Af en toe

dan ga ik eens wandelen.

Wandelen.

Even buiten zijn.

Eens even wat anders zien,

nieuwe dingen, leuke dingen.

En als het even kan, iets mee naar huis nemen:

een tak, een steen, een scherf of schelpje.

Af en toe als ik ga wandelen,

dan wil ik niet perse iets zien.

Dan wil ik doodgewoon maar wandelen.

Wandelen.         

Wandelen met mezelf.

Hé joh, hoe gaat het met jou ?

Wandelen 2     (2001) 

Af en toe

dan ga ik eens wandelen.

Wandelen.

Even buiten zijn.

Liefst alleen.

Ik wil dan doodgewoon maar wandelen.

Alleen.

Met mezelf.

Maar het lukt me niet.

Het wandelen wel,

maar niet met mezelf.

Mezelf is veel te druk.

Mezelf wil niet bereikbaar zijn.

Het zou nochtans eens goed zijn,

wandelen met mezelf,

want het stormt daar vanbinnen,

het is er echt niet rustig.

Hé joh,

laat maar gaan.

Wandel maar een beetje rond.

Een andere keer

lukt het wel eens weer !

Opnieuw geboren worden     (2003) 

De graankorrel bedolven.

Ver van de graanzak.

Verlaten en alleen.

Zwarte aarde.

Nat en koud doorweekt.

Maar bedolven is nog niet bedorven.

Wat gebeurt er in die tijd in de aarde ?

Als niemand 't nog verwacht

gebeurt er wat.

Er ontstaat warempel

nieuwe kracht.

Opgericht naar boven.

heel klein en zoekend misschien.

Maar dan vastberaden

naar het volle licht.

Brief van Vader     (2001) 

Lieve  …………….    (naam invullen)

Verwerp jezelf niet.

Ik heb je oprecht lief.

Ik ben je hemelse Vader.

Wat je nu ook voelt,

het mag er zijn.

Ervaar en voel het:

pijn, verdriet, angst, machteloosheid, …

Het is er, loop er niet van weg.

Het hoort bij het leven,

en bij wie je bent;

bij wie je bent geworden,

door een pad te gaan

langs doornen en distels.

Breng wat je voelt voor Mijn aangezicht.

Toon het Mij, vertel het Mij.

Ik ben je Abba.

Ik zal je liefdevol verzorgen.

Blijf houden van jezelf en van Mij

en neem het zoals het komt.

Voel en leef, geluk of pijn.

Verzorg jezelf, vergeet dat niet.

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.               reactie@marckant.be