marckant.be

inkijk

Alle tekst en beeld :    (C)  Marc Meysmans     (tenzij anders vermeld)

Stilte en rust

of de afwezigheid ervan

Op weg er naar toe

Zoeken en niet vinden

Handvaten

Sfeerbeelden van beleving

MENU

Worsteling

 • Stilte ?

Kort

 • Stilteweg
 • Licht
 • Herscheppen
 • Deuren toe

Protest

 • Gewoon teveel
 • Kerkdienst
 • Heden geen kerkdienst

Eerste stappen naar mezelf

 • Wandelen 1
 • Wandelen 2
 • Opnieuw geboren worden
 • Brief van Vader

Kijk rustig naar binnen    Iets herkenbaar ?

Teksten mogen voor eigen gebruik van de site worden geplukt.   Overnemen of verspreiden enkel met schriftelijke toestemming.                reactie@marckant.be

Stilte ?      (2001) 

Stemmen van gedachten schreeuwen door elkaar heen

Onrust drijft elke gedachte op een spoor van vernieling

Die deur wil ik gesloten houden

Verzet mij steeds uit alle macht

Vrede wil ik,  harmonie

Geen pijn,  geen onrust

Geef mij rust

en stilte

Stilte  !! 

Stilte  ?

Stilte ...   openbaart

Stilte ...   brengt aan het licht

Hoe kom ik in de stilte ?

Stilte

Stilte openbaart

Stilte openbaart de werkelijkheid

Werkelijkheid

Diepe werkelijkheid

Stilteweg      (2013) 

Licht      (2013) 

minder

zachter

stil

tot het helemaal

licht

is

Herscheppen     (2013) 

Laat er stilte zijn

tot vreugde van de oververzadigde mens.

Laat er eenvoud zijn

zodat stilte toe kan nemen.

Laat er wijsheid zijn

zodat stilte kan worden bewaard.

En God zag dat het haalbaar was.

Oefening baart kunst.

Deuren toe     (2013) 

Om te komen

tot een zinvol

en vruchtbaar leven

is het noodzakelijk

om alle deuren

van input te sluiten

en slechts diegene

die essentieel zijn

gedoseerd te openen

beeld wordt geladen ...

Kerkdienst     (2013) 

als al het geproduceer

op zou mogen houden

zou er dan

niet meer

gehoord

worden?

"Heden geen kerkdienst"     (2007) 

Ik ben naar de kerk geweest

maar kwam er niet tot rust.

Ik zocht naar God en naar mezelf

maar vond alleen geluid.

Ik concentreerde mij op zang en boodschap

en merkte daarbij vooral mijn inspanning.

Eenmaal buiten probeerde ik te denken,

aan de boodschap, er zat wel wat in.

Maar na 50 meter dacht ik alleen: eindelijk stil.

Ik reed niet naar huis maar naar het bos.

De hoge beuken als pilaren en de bladeren als dak.

Het miezerde heel zachtjes, maar ik werd niet nat.

Stil geritsel, een paar vogels met een lied.

Wandelend in een trage tred kwam ik weer tot leven.

Ik hoef niet meer kabáál, maar binnenkomen in de rust.

In die rust komt geleidelijk naar boven wat God tot mij zegt.

Als ik eerder had geluisterd had ik zeker gehoord:

heden voor jou geen kerkdienst.

Wandelen 1     (2001) 

Af en toe