Zo'n 20 jaar geleden bevond ik me in een donkere woestijnperiode. 

Bij aanvang had God me veelvuldig ‘toegesproken’ en bemoedigd. 

Nu was het stil Boven. 

Heel stil.

 

Een grote leegte kreeg vorm,

samen met een aantal prangende vragen over mijn geloof : 

 

          Wie bent U God? 

          Waar bent U? 

          Hoe moet ik U zien of naar U kijken?

 

In deze situatie moest ik daar nieuwe antwoorden op vinden. 

Antwoorden voor alle dagen; de goede en de kwade.

 

En God beantwoordde mijn vragen. 

 

In alle eenvoud en heel geleidelijk aan

schetste Hij een beeld van

waarom dingen gaan zoals ze gaan.

Met enkele woorden gaf Hij inzicht

in wie Hij is en hoe Hij aanwezig is.

Warm uitnodigend en uitdagend tegelijk,

waarbij ik mijn plaats kan vinden in de wereld

en in Zijn Koninkrijk.

 

In alle eenvoud wil ik een poging doen
om hierover te vertellen.

Wie graag meewandelt is welkom.

 

Introductie

Wie is God ?

Introductie van het thema, van mezelf, en van de manier waarop ik het onderwerp benader.        3 x 4min.

5 facetten van God die een beeld schetsen           5 stukjes van 10 à 15min.

1     Eeuwige                 13min     bekijk hier video '-1- Eeuwige'

2     Heilige                   10min     bekijk hier video '-2- Heilige'

3     Allerhoogste           15min     video '-3- Allerhoogste' in opmaak voor maart

    Genadige - Abba     15min     video '-4- Genadige' in opmaak voor april

5     Heilige Geest          15min     video '-5- Heilige Geest' in opmaak voor mei

Afronding

Korte afronding               4min     video 'afronding' in opmaak voor mei

(c) 2020 Marc Meysmans   -   reactie@marckant.be  -   www.marckant.be

Niets uit deze videoreeks mag worden gebruikt in groepsverband zonder schriftelijke toestemming.

www.marckant.be